auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015

Zwrot kaucji za urządzenie viaBOX

Spółka z o.o. w 2011 r. wpłaciła kaucję za urządzenia viaBOX zamontowane w samochodach ciężarowych. Została ona zaliczona do kosztów działalności operacyjnej i ujęta na koncie przeznaczonym do ewidencji kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W czerwcu 2015 r. kaucja ta została zwrócona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Czy kaucja ta została prawidłowo ujęta w księgach rachunkowych w 2011 r.? Jak należy zaksięgować jej zwrot w czerwcu br.?

Zwrot kaucji za urządzenie viaBOX
rys. Zwrot kaucji za urządzenie viaBOX

Zapłacone kaucje, jako świadczenia zwrotne, nie stanowią kosztów bilansowych. Zatem jednorazowej kaucji wpłaconej przez użytkownika dróg płatnych za urządzenia pokładowe o nazwie viaBOX nie należy ujmować w księgach rachunkowych na koncie wynikowym przeznaczonym do ewidencji kosztów, lecz na odpowiednim koncie rozrachunkowym (tj. w zespole 2). Odbywa się to na podstawie dowodu potwierdzającego jej zapłatę, zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja za urządzenie viaBOX),

- Ma konto 10 "Kasa" lub konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Na dzień bilansowy kwotę kaucji pozostającą na koncie 24 (jako saldo Wn tego konta) wykazuje się w aktywach bilansu w pozycji B.II.2 lit. c) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek - inne" (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości).

W przypadku zdania urządzenia viaBOX kaucja jest zwracana użytkownikowi. Warunkiem jej zwrotu jest sprawność urządzenia i brak zaległości w płatnościach z tytułu opłaty elektronicznej za przejazd drogami płatnymi. Zwrot kaucji ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem odwrotnym do przedstawionego wcześniej, tj.:

- Wn konto 10 "Kasa" lub konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja za urządzenie viaBOX).

Gdyby urządzenie viaBOX z winy użytkownika uległo np. uszkodzeniu, kaucja przepada. Jej wartość odnosi się w takim przypadku do pozostałych kosztów operacyjnych zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja za urządzenie viaBOX).

Spółka z o.o., o której mowa w pytaniu, popełniła błąd zaliczając kwotę wpłaconej kaucji do kosztów działalności operacyjnej w roku jej zapłacenia. Wynik finansowy za 2011 r. został więc wykazany w nieprawidłowej, zaniżonej kwocie. Skutki błędów popełnionych w latach ubiegłych koryguje się w sposób określony w art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Z tego przepisu wynika, że jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych". Uwzględniając treść tego przepisu należy wskazać, że jeżeli kwota popełnionego w 2011 r. błędu nie jest w ocenie spółki istotna, nie zniekształca sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za 2011 r., to w celu jego skorygowania należy ująć kwotę korekty w księgach rachunkowych bieżącego (2015) roku na koncie 24. Drugostronnie odnosi się jej wartość na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". Odbywa się to zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja za urządzenie viaBOX),

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" (w analityce: Kaucja - korekta błędu z 2011 r.).

Natomiast jeżeli błąd popełniony w 2011 r. jest w ocenie spółki istotny, wówczas kwotę korekty należy ująć w bieżącym roku na koncie 24, odnosząc drugostronnie jej wartość na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Kaucja za urządzenie viaBOX),

- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Kaucja - korekta błędu z 2011 r.).

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60