auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022

Wydatki na samochody osobowe wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego

Nasza firma deweloperska zajmuje się budową i sprzedażą domów oraz sprzedażą robót budowlanych. Do realizacji prac wykorzystujemy 15 samochodów osobowych. Część samochodów jest w leasingu, a część stanowi własność firmy (środki trwałe). Zarząd firmy wykorzystuje 3 samochody o wartości przekraczającej 150 tys. zł, będące w leasingu (złożono VAT-26), kolejne 2 samochody w leasingu (VAT-26) wykorzystujemy do realizacji prac budowlanych, a 10 samochodów wykorzystujemy przy pracach deweloperskich. W jaki sposób rozliczać koszty rat leasingowych, amortyzację oraz koszty eksploatacji tych samochodów? Czy koszty samochodów używanych przez zarząd powinniśmy odnosić bezpośrednio w koszty zarządu, a samochodów wykorzystywanych do realizacji prac budowlanych - w koszty wytworzenia usługi?

Wydatki na samochody osobowe użytkowane przez zarząd jednostki odnosi się bezpośrednio w koszty zarządu. Nie zalicza się ich do kosztów wytworzenia produktu. Natomiast wydatki na samochody osobowe użytkowane przez pracowników związanych z obsługą przedsięwzięć deweloperskich i usług budowlanych (np. kierowników budów i ich pomocników) mogą być zaliczane do kosztów ogólnych przedsięwzięć deweloperskich i usług budowlanych, jako koszty zarządzania budowami.

Ustawa o rachunkowości nie reguluje wprost zagadnień związanych z rachunkowością działalności deweloperskiej. Niemniej jednak, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tej ustawie, jednostki mogą odwołać się do Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR), a przy braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki mogą stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Zasady ujmowania, wyceny i prezentacji aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego działalności deweloperskiej, bez względu na formę prawną tej działalności - zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperska" (KSR nr 8).

Jak wynika ze wskazówek zawartych w pkt 7.1 KSR nr 8, koszty wykonania przedsięwzięcia deweloperskiego gromadzi się dla każdego przedsięwzięcia odrębnie do czasu jego zakończenia. Do kosztów tych zalicza się wszystkie składniki kosztu wytworzenia w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, przy uwzględnieniu wskazówek zawartych w pkt 7.5 tego standardu. Zastosowanie mają tutaj również wyjaśnienia zawarte w KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów".

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Zarówno ustawa o rachunkowości, KSR nr 13, jak i KSR nr 8 wskazują koszty, których nie zalicza się do kosztów wytworzenia. Wśród nich wymieniają m.in. koszty zarządu. Koszty te obciążają wynik finansowy okresu ich poniesienia.

Koszty zarządu według KSR nr 8 Koszty zarządu według KSR nr 13
Wynagrodzenia kierownictwa jednostki oraz pracowników administracji wraz z pochodnymi, obsługa prawna, obsługa finansowo-księgowa, utrzymanie pomieszczeń administracyjnych, utrzymanie samochodów, koszty biurowe itp. Wynagrodzenia zarządu i organów nadzoru przedsiębiorstwa, utrzymanie biur i samochodów osobowych zarządu, utrzymanie systemu informatycznego, prowadzenie rachunkowości, podatki, opłaty i inne wydatki dotyczące przedsiębiorstwa jako całości

Ponadto KSR nr 8 w pkt 7.15 wskazuje, iż w przypadku deweloperów powołanych do realizacji jednego przedsięwzięcia deweloperskiego (spółki celowe), biorąc pod uwagę założenie kontynuacji ich działalności, do kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego zalicza się wszystkie koszty jednostki związane z budową lub przebudową nieruchomości, z wyłączeniem kosztów, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Kosztami prowadzenia działalności gospodarczej obciążającymi koszty i wynik finansowy okresu ich poniesienia są w szczególności:

a) koszty wynagrodzenia kierownika jednostki oraz pracowników administracji wraz z pochodnymi,

b) koszty rejestracji i obsługi prawnej jednostki,

c) koszty obsługi finansowo - księgowej jednostki,

d) koszty utrzymania pomieszczeń administracyjnych oraz biurowych,

e) koszty informacji, promocji, marketingu, reklamy i sprzedaży, w tym prowizje sprzedawców i pośredników.

Koszty samochodów osobowych wykorzystywanych do realizacji prac budowlanych oraz prac deweloperskich mogą być zaliczane do kosztu wytworzenia. Są to - naszym zdaniem - koszty ogólne przedsięwzięcia deweloperskiego lub usługi budowlanej. Do kosztów ogólnych zalicza się bowiem koszty wynagrodzeń wraz z narzutami kierowników budów oraz ich pomocników. Kierownik budowy zwykle ma również swoje biuro. Na koszty utrzymania biura budowy składają się głównie koszty materiałów biurowych, sprzętu biurowego (m.in. komputery i oprogramowanie), usługi telekomunikacyjne, koszty samochodu służbowego, wynajmu kontenerów biurowych.

Jeżeli samochód jest wykorzystywany przez osobę, która obsługuje jednocześnie klika budów, to jednostka powinna zapewnić wiarygodny system gromadzenia, pomiaru i ewidencji kosztów dotyczących tego samochodu. Wymaga to najczęściej prowadzenia odpowiedniego rejestru (terminów i czasu przejazdów samochodu na poszczególne budowy).

Koszty ogólne budowy można także ewidencjonować tylko z uwzględnieniem pozycji kosztów, bez rozbicia na realizowane budowy. Następnie zaś koszty te są rozliczane na budowy według przyjętego klucza rozliczeniowego, którym może być np. poziom kosztów bezpośrednich budowy. Doboru kluczy dokonuje jednostka we własnym zakresie. Taki sposób rozliczania kosztów może jednak zafałszować rzeczywiste koszty poszczególnych budów przedsięwzięć deweloperskich i usług budowlanych.

Zasady rozliczeń kosztów ogólnych na poszczególne budowy muszą być określone w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa.

Ewidencja księgowa kosztów ogólnych budowy

1. Koszty rodzajowe (np. rata leasingowa samochodu osobowego wykorzystywanego przy obsłudze budowy):

   - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
   - Ma różne konta.

2. Przeniesienie kosztów rodzajowych na koszty ogólne budowy:

   - Wn konto 52-2 "Koszty ogólne budowy",
   - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

3. Przeniesienie na koniec okresu zgromadzonych kosztów ogólnych budowy na konta poszczególnych budów:

   - Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" (w analityce: Nazwa budowy),
   - Ma konto 52-2 "Koszty ogólne budowy".

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.