auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015

Ujęcie w księdze faktury za paliwo

Kupiłem paliwo do samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, stanowiącego środek trwały. Nie prowadzę dla celów VAT szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, więc od 1 lipca 2015 r. przysługuje mi prawo odliczenia 50% VAT naliczonego. W jaki sposób w związku z tym ująć w księdze podatkowej wartość paliwa oraz VAT niepodlegający odliczeniu?

Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o pdof. Stanowi tak art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy. Wydatki na zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej są niewątpliwie związane z funkcjonowaniem firmy podatnika i prowadzoną przez niego działalnością. Ponadto wydatki te nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych. W związku z tym można uznać, że spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów określoną w powołanym art. 22 ust. 1 ustawy o pdof i tym samym mogą być wpisane do księgi.

Z pytania wynika, że podatnik nie prowadzi dla celów VAT szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Dlatego od wydatków związanych z zakupem paliwa do samochodu osobowego może od 1 lipca 2015 r. odliczyć 50% VAT naliczonego (do końca czerwca br. takie odliczenie w stosunku do paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych w ogóle nie przysługiwało, jeśli dla takiego pojazdu nie była prowadzona szczegółowa ewidencja jego przebiegu).

Kwotę VAT w części niepodlegającej odliczeniu Czytelnik może natomiast zaliczyć do kosztów podatkowych. Podatek VAT nie stanowi wprawdzie, co do zasady, kosztu uzyskania przychodu. Za koszt podatkowy można jednak uznać, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o pdof, podatek VAT naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT - pod warunkiem, że ten VAT naliczony nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Podatnik, o którym mowa w pytaniu, wydatek poniesiony na zakup paliwa do samochodu osobowego w kwocie netto powiększonej o niepodlegający odliczeniu VAT powinien zatem wpisać do księgi podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" - pod datą wystawienia faktury.

Przykład

Podatnik zakupił w dniu 15 lipca 2015 r. paliwo do samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały. Faktura dokumentująca zakup wystawiona w tym samym dniu opiewała na kwotę netto 202,17 zł plus VAT naliczony 46,50 zł.

Z faktury odliczono 50% VAT naliczonego (nie jest prowadzona dla celów VAT szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu) w kwocie 23,25 zł. Z kolei w księdze podatkowej za lipiec br. w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" wpisano kwotę 225,42 zł, tj. 202,17 zł + 23,25 zł - pod datą 15 lipca 2015 r.

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60