auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Zmiana przeznaczenia samochodu osobowego kupionego w celu odsprzedaży

Spółka zakupiła samochody osobowe do dalszej odsprzedaży. W czerwcu 2017 r. jednostka zdecydowała się przekwalifikować te pojazdy na środki trwałe. Jak zaksięgować i udokumentować tę operację?

Towary handlowe mogą zostać przekwalifikowane na środki trwałe, jeżeli jednostka zamierza używać ich na własne potrzeby. Muszą one jednak spełniać definicję środka trwałego, zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Jeżeli jednostka zdecyduje się na wprowadzenie samochodów do ewidencji środków trwałych, to powinna to udokumentować dowodem wewnętrznym, np. dowodem OT. Należy pamiętać, że aby dowód OT spełniał wymagania dla dowodu księgowego powinien zawierać co najmniej elementy określone w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Aktywne druki i formularze Druk OT - Przyjęcie środka trwałego
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl
w zakładce Rachunkowość

Ewidencja przekwalifikowania samochodu będącego towarem handlowym na środek trwały może przebiegać zapisem:

   1) wartość w cenie nabycia:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
   2) cena ewidencyjna towaru:
      - Ma konto 33 "Towary",
   3) ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w części przypadającej
        na towar przekwalifikowany do środków trwałych:
      - Wn/Ma konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów".

Odpisów amortyzacyjnych od przekwalifikowanego środka trwałego dokonuje się według zasad ogólnych zawartych w art. 32 ustawy o rachunkowości, z których wynika m.in., iż rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60