auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016

Ewidencja sprzedaży całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

Sprzedaliśmy samochód będący środkiem trwałym, który był całkowicie zamortyzowany. W jaki sposób zaksięgować przychód z tej sprzedaży oraz rozchód środka trwałego? Czy powinniśmy wartość początkową tego pojazdu odnieść w koszty oraz wyksięgować amortyzację z konta kosztów rodzajowych? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 997054)

W księgach rachunkowych koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych traktuje się jako pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki. Z tego względu odnosi się je do pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych. Wynika tak z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Przychód uzyskany przez pytającą jednostkę ze sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały trzeba zatem odnieść na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". W ewidencji księgowej fakturę dokumentującą tę sprzedaż można zaksięgować w następujący sposób:

a) wartość przychodu netto

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) VAT należny

- Ma konto 22-1 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego",

c) należność ogółem

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne kontrahenta).

Sprzedawany środek trwały należy wyksięgować z ewidencji bilansowej. Dokonuje się tego w oparciu o np. dowód LT - Likwidacja środka trwałego.


Druk dowodu LT dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Rachunkowość.


Gdy sprzedawany środek trwały jest w 100% zamortyzowany, to jego wyksięgowanie z ewidencji bilansowej może przebiegać zapisem:

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

- Ma konto 01 "Środki trwałe".

Trzeba zaznaczyć, że przy rozchodzie środka trwałego, np. w związku z jego sprzedażą, nie wyksięgowuje się odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego środka trwałego. Jeśli taki składnik majątku jest całkowicie umorzony, to nie powstanie koszt związany z jego rozchodem, gdyż wcześniej jego wartość została całkowicie odniesiona w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne. Jeśli jednak jednostka zbywałaby samochód, którego wartość początkowa nie byłaby całkowicie zamortyzowana, to nieumorzoną kwotę trzeba by było zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych i odnieść na konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Przykład

Założenia

  1. Jednostka sprzedała w marcu 2016 r. samochód osobowy (zakupiony w 2008 r.) stanowiący jej środek trwały. Z wystawionej przez sprzedawcę faktury wynika, że wartość brutto sprzedaży wyniosła 9.840 zł (w tym VAT należny 1.840 zł).
     
  2. Wartość początkowa tego pojazdu wynosiła 68.000 zł. W dniu sprzedaży był on całkowicie zamortyzowany.
     
  3. W marcu br. nabywca uregulował zobowiązanie za zakupiony pojazd na rachunek bankowy sprzedającego.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura dokumentująca sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym:        
   a) wartość zobowiązania 9.840 zł 24  
   b) VAT należny 1.840 zł   22-1
   c) przychód ze sprzedaży 8.000 zł   76-0
2. LT - wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środka trwałego całkowicie umorzonego: 68.000 zł 07-1 01
3. WB - wpływ zapłaty za sprzedany samochód na rachunek zbywającego: 9.840 zł 13-0 24

Księgowania

Ewidencja sprzedaży całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60