auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015

Ewidencja księgowa kosztów naprawy samochodu ciężarowego

Nasza jednostka poniosła dość duże koszty naprawy samochodu ciężarowego, tj. około 50% jego wartości. Jak ująć wydatki na naprawę tego środka trwałego w księgach rachunkowych? Czy można jednorazowo zaewidencjonować je w kosztach, czy należy rozliczyć je w czasie? (pytanie nr 955503)

Z pytania wynika, że jednostka dokonała naprawy samochodu ciężarowego stanowiącego jej środek trwały. Działanie mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego środka trwałego uznaje się za remont. Wydatki na remont, co do zasady, zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej w dacie ich poniesienia, bez względu na ich wysokość. Ewidencja księgowa kosztów naprawy może przebiegać zapisami:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce),

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"

oraz równolegle

- Wn odpowiednie konto w zespole 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Jednak jeśli poniesione na remont środka trwałego wydatki, w ocenie jednostki, stanowią kwotę istotną, która znacząco wpływa na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, a jego skutki będą odczuwalne przez kilka lat, to można rozliczać je w czasie. Dotyczy to przede wszystkim remontów kapitalnych. Odpowiedni zapis w tej sprawie powinny zawierać przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Wówczas w księgach rachunkowych wydatki poniesione na remont ujmuje się zapisami:

a) zarachowanie kosztów remontu

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce),

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) zakwalifikowanie kosztu do rozliczenia w czasie

- Wn konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

c) odpis części kosztów przypadającej na bieżący okres

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,

- Ma konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Przykład

Założenia

  1. Jednostka zleciła naprawę samochodu ciężarowego stanowiącego jej środek trwały.
     
  2. Koszty tego remontu wyniosły 20.000 zł netto (plus VAT 4.600 zł). Nie stanowią one w ocenie jednostki istotnej kwoty.
     
  3. Koszty działalności operacyjnej rozliczane są na kontach zespołów 4 i 5.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za naprawę samochodu:        
   a) kwota brutto  24.600 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 4.600 zł 22-2 30
2. PK - zarachowanie wydatku w koszty działalności operacyjnej 20.000 zł 40  30
oraz równolegle 20.000 zł 50 49

Księgowania

Ewidencja księgowa kosztów naprawy samochodu ciężarowego

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60