auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015

Ewidencja VAT niepodlegającego odliczeniu od paliwa do samochodu osobowego

Jak księguje się VAT w części niepodlegającej odliczeniu od paliwa zakupionego po 1 lipca 2015 r. do samochodu osobowego używanego zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych?

Na mocy art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, od wszystkich wydatków związanych z samochodami osobowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Wydatki, których dotyczy 50% ograniczenie przy odliczaniu podatku naliczonego, zostały wymienione w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT. Wśród tego rodzaju wydatków wymienia się wydatki związane z nabyciem, importem lub wytworzeniem tych pojazdów, części składowych do nich, używaniem tych pojazdów w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, nabyciem lub importem paliw do ich napędu, naprawą lub konserwacją tych pojazdów oraz nabyciem innych towarów i usług związanych z eksploatacją i użytkowaniem tych pojazdów. W okresie przejściowym, czyli do 30 czerwca 2015 r., odliczenie VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych w ogóle nie przysługiwało. Wynikało to z treści art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312). Od 1 lipca 2015 r. podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych użytkowanych do celów mieszanych, to znaczy na potrzeby działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Od tego dnia przestał bowiem obowiązywać ww. przepis przejściowy wprowadzający czasowy zakaz odliczania VAT od paliwa do ww. pojazdów.

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości z definicji ceny nabycia określonej w art. 28 ust. 2 i 8 tej ustawy wynika, że cena nabycia to cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zatem nieodliczony zgodnie z przepisami o VAT podatek naliczony od zakupu paliwa zwiększa cenę nabycia tego paliwa.

Ewidencja księgowa faktury za paliwo zakupione po 1 lipca 2015 r. może przebiegać zapisami:
   a) wartość brutto faktury:
      – Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      – Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"
         lub 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
   b) cena zakupu paliwa powiększona o część VAT
        niepodlegającego odliczeniu:
      – Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii"
         lub konto zespołu 5,
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) VAT podlegający odliczeniu:
      – Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60