auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015

Kosztowe rozliczenie PCC od zakupu samochodu

Prowadzę małą rodzinną firmę, na potrzeby której w lipcu 2015 r. kupiłem od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód ciężarowy spełniający kryteria do uznania za środek trwały i tak zakwalifikowany. Zakup zgłosiłem do urzędu skarbowego i zapłaciłem podatek od czynności cywilnoprawnych od tej transakcji. Czy podatek ten mam prawo rozliczyć w kosztach firmowych?

Ustawa o pdof w art. 23 ust. 1 stanowiącym katalog wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe nie wyłącza z tej kategorii podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeżeli został on opłacony z tytułu nabycia składnika majątku służącego podatnikowi w wykonywaniu działalności gospodarczej, to wydatek ten należy uznać za związany z tą działalnością oraz osiąganiem przychodów, a co za tym idzie - spełniający definicję tzw. pośredniego kosztu podatkowego.

Jednak PCC nie w każdym przypadku może obciążać koszty podatkowe w dacie poniesienia - w określonych sytuacjach będzie on podlegał rozliczeniu w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne. Tak będzie w analizowanej sytuacji, gdyż Czytelnik nabyty samochód uznał za środek trwały podlegający amortyzacji.


PCC od zakupu środka trwałego rozliczany jest poprzez amortyzację.


Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku zakupionego środka trwałego stanowi jego wartość początkowa wyznaczona przez cenę nabycia. Na cenę tę, poza kwotą zapłaconą zbywcy, składają się również wszystkie koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 3 ustawy o pdof - Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Stąd PCC opłacone od transakcji zakupu środka trwałego będzie zwiększało wartość początkową samochodu i w konsekwencji jako część składowa odpisu amortyzacyjnego będzie rozliczany w kosztach w czasie.

Wyjątkiem od tej reguły jest tzw. jednorazowa amortyzacja będąca preferencją dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tzw. małych podatników. Jeżeli Czytelnik taki status posiada, wówczas może z tej preferencji skorzystać. Na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof wskazani podatnicy mają możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych, jednak nie wcześniej niż w miesiącu, w którym składniki te wprowadzili do ewidencji. W takim przypadku PCC zawarty w wartości początkowej środka trwałego tak jak amortyzacja rozliczany jest w kosztach jednorazowo.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60