auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015

Samochód udostępniony odpłatnie

Pracodawca (spółka akcyjna) udostępnia pracownikom odpłatnie samochody służbowe do celów prywatnych. Zgodnie z umowami podpisanymi w tym celu z poszczególnymi pracownikami, odpłatność ustalona jest jako iloczyn ceny 1 km i liczby kilometrów przejechanych przez pracownika w danym miesiącu. Cenę za 1 km skalkulowano w oparciu o cenę rynkową stosowaną przez firmy zajmujące się profesjonalnie długoterminowym wypożyczaniem pojazdów. W skali miesiąca pracownicy obciążani są kwotami od 180 zł do 700 zł. Czy w związku ze zmianami przepisów ustawy o PIT, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2015 r., spółka powinna aneksować wspomniane umowy i ustalić odpłatność na poziomie miesięcznych ryczałtów określonych w tej ustawie? Czy należy opodatkować różnicę pomiędzy ryczałtem miesięcznym a kwotą odpłatności, jeżeli ryczałt ten jest wyższy niż kwota odpłatności w danym miesiącu?

Umowy zawarte z pracownikami na okoliczność korzystania przez nich z samochodów służbowych do celów prywatnych nie muszą być zmieniane na potrzeby podatku dochodowego. Kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ustalonym w ustawie o PIT ryczałtem miesięcznym a odpłatnością za ten sam okres należy opodatkować.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawodawca unormował zasady ustalania wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Wartość takiego świadczenia jest obliczana w oparciu o miesięczne limity, których wysokość uzależniona jest od pojemności silnika samochodu. I tak, przychód z tytułu wykorzystywania samochodu o pojemności silnika:

  • do 1.600 cm3 wynosi 250 zł miesięcznie,
     
  • powyżej 1.600 cm3 wynosi 400 zł miesięcznie (art. 12 ust. 2a updof).

W przypadku gdy pracownik wykorzystuje samochód przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwoty 250 zł lub kwoty 400 zł (art. 12 ust. 2b updof).

Jeżeli przysługujące pracownikowi świadczenie jest częściowo odpłatne, to u pracownika powstaje przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością świadczenia określonego w oparciu o kwotę 250 zł lub 400 zł a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Taki sposób ustalania przychodów pracownikom ma zastosowanie, w przypadku gdy pracownicy korzystają ze służbowych samochodów nieodpłatnie bądź za częściową odpłatnością.

Dla celów podatkowych nie ma potrzeby zmiany umów zawartych z pracownikami na okoliczność odpłatnego korzystania przez nich z samochodów służbowych do celów prywatnych.

Należy jedynie kontrolować wysokość opłaty ponoszonej przez pracownika za dany okres korzystania z samochodu. Jeżeli uiszczona opłata jest niższa od ryczałtu obliczonego na podstawie wskazanych przepisów, to kwotę stanowiącą różnicę między ryczałtem a poniesioną przez pracownika opłatą trzeba opodatkować wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.

Przykład

Spółka akcyjna udostępniła odpłatnie pracownikowi samochód służbowy (o pojemności silnika 1.400 cm3) do celów prywatnych. Odpłatność za 1 miesiąc wyniosła 170 zł. U pracownika powstał z tego tytułu przychód ze stosunku pracy w wysokości 80 zł (250 zł - 170 zł).

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60