auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013

Jak ustalić koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu o wartości początkowej powyżej 20.000 euro?

Sprzedaliśmy firmowy samochód osobowy, którego wartość początkowa przekraczała 20.000 euro. Jak ustalić koszty podatkowe z tytułu tej sprzedaży?

Zasady określania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbywania środków trwałych określa art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Stanowi on, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Wydatki te, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa jest w art. 16h ust. 1 pkt 1 tej ustawy, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia tych środków trwałych.

Dokonując obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego podatnik zobligowany jest, w związku z treścią art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, do wyłączenia z podatkowych kosztów tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczoną według średniego kursu NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Zatem wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów, w przypadku sprzedaży samochodu osobowego o wartości początkowej przewyższającej równowartość 20.000 euro, to wydatki na jego nabycie, powiększone o nieodliczony podatek od towarów i usług (czyli wartość początkowa tego samochodu, ustalona zgodnie z art. 16g ustawy o PDOP), pomniejszone o sumę dokonanych od tego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych - zarówno w części podlegającej zaliczeniu do podatkowych kosztów, jak i wyłączonej z tych kosztów treścią art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Suma odpisów amortyzacyjnych, o których mowa powyżej, obejmuje bowiem również te odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Sposób ustalenia takich kosztów w przypadku sprzedaży samochodu osobowego obrazuje poniższy przykład.

Przykład

Spółka z o.o. sprzedaje samochód osobowy po dwóch latach jego używania. Wartość początkowa tego samochodu wyniosła 180.000 zł. Spółka ustaliła stawkę amortyzacji dla tego samochodu w wysokości wynoszącej 20% rocznie. Roczny odpis amortyzacyjny wynosił zatem 180.000 zł x 20% = 36.000 zł. W dniu przekazania samochodu do używania średni kurs euro wynosił 4,00 zł/euro, w związku z tym równowartość 20.000 euro przeliczona według tego kursu wyniosła: 20.000 zł x 4,00 zł/euro = 80.000 zł. Oznacza to, iż w każdym z lat objętych amortyzacją Spółka mogła zaliczyć odpis amortyzacyjny od tego samochodu do kosztów podatkowych w wysokości 16.000 zł. W konsekwencji, 20.000 zł z dokonywanych rocznie odpisów amortyzacyjnych nie stanowiło kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku sprzedaży tego samochodu po dwóch latach, kosztem uzyskania przychodu będzie kwota 108.000 zł, czyli wartość początkowa 180.000 zł pomniejszona o odpisy amortyzacyjne w wysokości 72.000 zł (36.000 zł x 2 lata).

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60