auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013

Jak ustalić koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu o wartości początkowej powyżej 20.000 euro?

Sprzedaliśmy firmowy samochód osobowy, którego wartość początkowa przekraczała 20.000 euro. Jak ustalić koszty podatkowe z tytułu tej sprzedaży?

Zasady określania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbywania środków trwałych określa art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Stanowi on, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Wydatki te, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa jest w art. 16h ust. 1 pkt 1 tej ustawy, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia tych środków trwałych.

Dokonując obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego podatnik zobligowany jest, w związku z treścią art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, do wyłączenia z podatkowych kosztów tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczoną według średniego kursu NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Zatem wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów, w przypadku sprzedaży samochodu osobowego o wartości początkowej przewyższającej równowartość 20.000 euro, to wydatki na jego nabycie, powiększone o nieodliczony podatek od towarów i usług (czyli wartość początkowa tego samochodu, ustalona zgodnie z art. 16g ustawy o PDOP), pomniejszone o sumę dokonanych od tego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych - zarówno w części podlegającej zaliczeniu do podatkowych kosztów, jak i wyłączonej z tych kosztów treścią art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Suma odpisów amortyzacyjnych, o których mowa powyżej, obejmuje bowiem również te odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Sposób ustalenia takich kosztów w przypadku sprzedaży samochodu osobowego obrazuje poniższy przykład.

Przykład

Spółka z o.o. sprzedaje samochód osobowy po dwóch latach jego używania. Wartość początkowa tego samochodu wyniosła 180.000 zł. Spółka ustaliła stawkę amortyzacji dla tego samochodu w wysokości wynoszącej 20% rocznie. Roczny odpis amortyzacyjny wynosił zatem 180.000 zł x 20% = 36.000 zł. W dniu przekazania samochodu do używania średni kurs euro wynosił 4,00 zł/euro, w związku z tym równowartość 20.000 euro przeliczona według tego kursu wyniosła: 20.000 zł x 4,00 zł/euro = 80.000 zł. Oznacza to, iż w każdym z lat objętych amortyzacją Spółka mogła zaliczyć odpis amortyzacyjny od tego samochodu do kosztów podatkowych w wysokości 16.000 zł. W konsekwencji, 20.000 zł z dokonywanych rocznie odpisów amortyzacyjnych nie stanowiło kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku sprzedaży tego samochodu po dwóch latach, kosztem uzyskania przychodu będzie kwota 108.000 zł, czyli wartość początkowa 180.000 zł pomniejszona o odpisy amortyzacyjne w wysokości 72.000 zł (36.000 zł x 2 lata).

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60