auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013

Sposoby na amortyzację samochodu ciężarowego

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem w grudniu 2012 r. czteroletni samochód, który w podatku dochodowym uznawany jest za ciężarowy. Samochód ten, po wykonaniu prac dostosowawczych, zamierzam wprowadzić pod koniec stycznia 2013 r. na stan środków trwałych. Jaką metodę amortyzacji mogę zastosować, aby skrócić okres naliczania odpisów?

Dla samochodów ciężarowych, ale tylko tych amortyzowanych metodą liniową, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania przyspieszonej amortyzacji poprzez podwyższenie stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych lub zastosowanie stawek indywidualnych. Ponadto okres amortyzacji można skrócić stosując w odniesieniu do nich amortyzację degresywną lub jednorazową.

Podstawowa stawka amortyzacyjna dla samochodów ciężarowych wynosi 20%. Jeżeli samochód jest używany w warunkach wymagających szczególnej sprawności technicznej lub bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych, podatnik może ją podwyższyć współczynnikiem nie wyższym niż 1,4, co wynika z art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof.

Dla środków transportu ustawodawca przewidział również możliwość stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Przy tej stawce minimalny okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Aby podatnik mógł ją zastosować, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • środek transportu musi być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych danego podatnika,
     
  • składnik ten musi spełnić kryteria do uznania go za używany lub ulepszony.

Środek transportu uznaje się za używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed nabyciem był on wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy. Ustawa o pdof nie wskazuje jednak, w jaki sposób okres używania przez poprzedniego właściciela należy udokumentować. W praktyce w tym celu stosuje się dowody rejestracyjne lub karty pojazdów.

Wobec tego stawka amortyzacyjna dla samochodu ciężarowego amortyzowanego metodą liniową może wynosić nie więcej niż:

  • 28% - przy stawce podstawowej podwyższonej maksymalnie (20% × 1,4),
     
  • 40% - w związku z uwzględnieniem minimalnego okresu jego amortyzacji (30 m-cy).

Degresywna metoda amortyzacji (art. 22k ust. 1 ustawy o pdof) przewiduje podwyższenie stawki podstawowej o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Ta podwyższona stawka amortyzacyjna jest stosowana tylko w tych latach podatkowych, w których amortyzacja przy zastosowaniu metody degresywnej jest wyższa od amortyzacji dokonywanej metodą liniową.

Warto wskazać, że dla podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym oraz tzw. małych podatników, w odniesieniu do nabywanych przez nich samochodów ciężarowych, ustawodawca stworzył możliwość zastosowania tzw. jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof.

Jeżeli Czytelnik je spełnia, wówczas może skorzystać również z tego najszybszego sposobu zamortyzowania samochodu ciężarowego.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60