auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017

Elektryczny samochód osobowy używany na podstawie umowy najmu a limit kilometrówki

Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje elektryczny samochód osobowy, w ramach zawartej umowy najmu. Czy wydatki związane z używaniem takiego samochodu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu tzw. kilometrówki?

Elektryczny samochód osobowy używany na podstawie umowy najmu a limit kilometrówki
rys. Elektryczny samochód osobowy używany na podstawie umowy najmu a limit kilometrówki
Nie. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, limit kilometrówki nie dotyczy samochodów elektrycznych. Wydatki związane z używaniem takich pojazdów podlegają zatem zaliczeniu do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej tzw. kilometrówkę, tj. kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Powyższe wynika z art. 16 ust. 1 pkt 51.

Przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu rozumie się stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność silnika (zob. art. 16 ust. 4 ustawy o PDOP).

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej dane wskazane w art. 16 ust. 5 ustawy o PDOP, czyli m.in. stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu.

Jak z powyższego wynika, limit kilometrówki uzależniony jest od pojemności silnika. Co zatem w przypadku samochodu osobowego, w całości opartego o napęd elektryczny, który nie posiada pojemności silnika?

Kwestia ta była przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.575.2016.1.AG. W interpretacji tej organ podatkowy przywołał § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.), z którego wynika, że stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu jest uzależniona od pojemności skokowej silnika (inna stawka dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, a inna dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3). W związku z powyższym, gdy samochód osobowy wyposażony jest w silnik spalinowy, to wydatki na jego używanie należy limitować przyjmując pojemność skokową jego silnika. Natomiast w przypadku samochodów osobowych, które posiadają jedynie silnik elektryczny, brak jest - zdaniem organu podatkowego - przepisów dotyczących stawki za jeden kilometr przebiegu dla tego rodzaju silników.

Zatem według organu podatkowego:

"(...) przepisy dotyczące stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będą miały w przedmiotowej sprawie zastosowania. Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, używany przez niego samochód osobowy nie jest wyposażony w silnik spalinowy, a jedynie w silnik elektryczny.

(...) należy zatem stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji, związanej z najmem w celu realizacji usług taksówkowych, samochodu elektrycznego (typu EV) nie będą miały zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 51 oraz ust. 4 i 5 ustawy (...) o podatku dochodowym od osób prawnych, ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika do części wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr. (...)"

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 sierpnia 2011 r., nr IPPB3/423-494/11-2/GJ.

Uwzględniając powyższe, gdy spółka wzięła w najem samochód osobowy o napędzie elektrycznym, to wydatki związane z używaniem takiego pojazdu może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, bez ograniczenia limitem kilometrówki.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60