auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Wydatki na opłatę rejestracyjną samochodu

Na potrzeby firmowe nabyliśmy używany samochód ciężarowy. Zamierzamy go zaliczyć do środków trwałych. W jaki sposób powinniśmy podatkowo rozliczyć opłatę rejestracyjną za ten samochód w kwocie 180 zł poniesioną dwa dni po jego zakupie? Czy będzie ona zwiększała wartość początkową środka trwałego? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1090281)

Tryb obciążenia firmowych kosztów podatkowych opłatą za przerejestrowanie samochodu, o której mowa w pytaniu uczestnika forum, uzależniony jest od tego, czy samochód został wprowadzony na stan środków trwałych przed dokonaniem przerejestrowania, czy już po.

Środkiem trwałym może być każdy składnik majątku stanowiący własność lub współwłasność podatnika, nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowo przewidywany okres jego używania powinien być dłuższy niż rok, a sam składnik majątku powinien być wykorzystywany przez podatnika m.in. na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Taki składnik majątku podatnik wprowadza do ewidencji środków trwałych w miesiącu przekazania go do używania (art. 22d ust. 2 ustawy o pdof - Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm. i odpowiedni art. 16d ust. 2 ustawy o pdop - Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

Na potrzeby podatku dochodowego przyjmuje się, że samochód może być wykorzystywany w działalności gospodarczej, jeżeli jest zarejestrowany, czyli dopuszczony do ruchu. Przepisy Prawa o ruchu drogowym umożliwiają zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianach stanu faktycznego wymagających uaktualnienia danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w terminie nieprzekraczającym 30 dni. W tym okresie nowy właściciel już dopuszczonego do ruchu auta może je używać bez przerejestrowania. Tym samym nie ma przeszkód, aby wprowadził go do ewidencji środków trwałych jeszcze przed przerejestrowaniem. Tytuł własności posiada bowiem od momentu nabycia, a dowód rejestracyjny potwierdza jedynie dopuszczenie pojazdu do ruchu. Rejestracja samochodu odbywa się natomiast na podstawie dowodu własności samochodu, np. umowy, faktury.

Gdy podatnik zdecyduje się przyjąć samochód na stan środków trwałych przed jego przerejestrowaniem, wówczas opłaty za przerejestrowanie nie ujmie w jego wartości początkowej. Wartość początkową nabytych środków trwałych wyznacza cena nabycia rozumiana jako cena należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 3 ustawy o pdof oraz art. 16g ust. 3 ustawy o pdop). Z tego względu, jeżeli samochód, o którym mowa w pytaniu, najpierw został przyjęty do używania, a dopiero potem przerejestrowany, omawiana opłata powinna stanowić koszt podatkowy w dacie poniesienia. Natomiast gdy przerejestrowanie samochodu nastąpiło przed uznaniem go za środek trwały i wprowadzeniem do właściwej ewidencji, wówczas kwota tej opłaty powinna zwiększyć jego wartość początkową i obciążać koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60