auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Powypadkowa naprawa samochodu używanego do celów mieszanych

Spółka z o.o. posiada samochody (w leasingu operacyjnym), które są używane do celów mieszanych (służbowych i prywatnych). Podczas używania samochodu przez pracownika do celów prywatnych doszło do kolizji. Czy w tych okolicznościach spółka może wydatki na naprawę samochodu ująć do kosztów uzyskania przychodów?

Powypadkowa naprawa samochodu używanego do celów mieszanych
rys. Powypadkowa naprawa samochodu używanego do celów mieszanych

Jeżeli w rozpatrywanej sytuacji samochód był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym, a do uszkodzenia samochodu nie doszło w następstwie jego używania przez pracownika będącego w stanie nietrzeźwości, to wydatki na remont powypadkowy będą w spółce kosztami uzyskania przychodów.

Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Tak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 50 updop.

Z treści tego przepisu należy wnosić, że ustanowiony w nim zakaz uwzględniania strat dotyczących samochodów i kosztów ich napraw powypadkowych w kosztach podatkowych:

  • dotyczy samochodów, bez względu na ich rodzaj (tj. osobowych oraz innych), prawną podstawę ich używania (np. umowa leasingu operacyjnego), czy sposób używania (np. do celów służbowych bądź mieszanych),
     
  • przestaje obowiązywać, jeżeli samochód jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym.

Zatem, jeżeli w przypadku opisanym w pytaniu leasingowany przez spółkę samochód był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym, powołany wcześniej przepis nie będzie miał zastosowania. W rezultacie, spółka będzie mogła kwalifikować koszty naprawy uszkodzonego samochodu do kosztów uzyskania przychodów, w oparciu o ogólne przesłanki uregulowane w art. 15 ust. 1 updop. W rozumieniu tego przepisu za koszty uzyskania przychodów uważa się takie koszty, które zostały poniesione w celu:

  • osiągnięcia przychodów lub
     
  • zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W analizowanym stanie faktycznym koszty remontu samochodu używanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu operacyjnego wydają się spełniać przesłanki, by uznać je za koszty podatkowe.

W szczególności, w naszej ocenie, nie stanowi przeszkody do ujęcia tych kosztów w rachunku podatkowym wspomniana w pytaniu okoliczność, że samochód jest używany w spółce do celów mieszanych, tj. na potrzeby spółki i prywatne potrzeby pracownika, ani to, że do uszkodzenia samochodu doszło w czasie, gdy samochód był używany do celów prywatnych.

Należy zauważyć, że w przepisach prawa podatkowego sytuacja, w której pracodawca oddaje pracownikowi firmowy samochód do użytku prywatnego, została usankcjonowana. Wiąże się to mianowicie z ustaleniem po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia (art. 12 ust. 2a updof). Jednocześnie z punktu widzenia spółki (pracodawcy), udostępnienie samochodu pracownikowi do użytku prywatnego jest działaniem celowym i gospodarczo uzasadnionym, jako wyraz działań motywacyjnych.

W tym kontekście zasadne jest stwierdzenie, że wydatki na naprawę samochodu pozostają w związku z działaniem, które ma na celu osiąganie przez spółkę przychodów lub co najmniej zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Można bowiem zakładać, że wyremontowany samochód nadal będzie służyć prowadzonej przez nią działalności, w tym działaniom motywacyjnym.

Trzeba jednak zastrzec, że ewentualną przyczyną wykluczającą możliwość uznania przez spółkę kosztów naprawy powypadkowej samochodu za koszty uzyskania przychodów, może być stan nietrzeźwości pracownika prowadzącego pojazd w chwili wypadku. To stanowisko ma potwierdzenie w wyroku NSA z 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 75/10.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60