auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017

Korekta składki OC po sprzedaży firmowego samochodu

W jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W grudniu 2016 r. ująłem w kosztach podatkowych, w dacie wystawienia polisy, wynikający z niej roczny koszt składki ubezpieczenia OC samochodu osobowego będącego środkiem trwałym. Roczny koszt składki wyniósł 800 zł i jest płatny w 4 ratach. Polisa obejmuje okres od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r. W dniu 21 kwietnia 2017 r. dokonałem sprzedaży samochodu. Czy w związku z zaistniałą sytuacją mam obowiązek dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów?

TAK. W związku ze sprzedażą samochodu osobowego stanowiącego składnik firmowego majątku przedsiębiorca ma obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów o koszt składki ubezpieczeniowej OC, której wartość przypada na okres po sprzedaży samochodu.

Generalnie wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu obowiązkowej składki ubezpieczenia OC samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodów. Jeśli podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną, wydatek z tytułu polisy ubezpieczeniowej, bez względu na jej płatność ratalną i okres, którego dotyczy, podlega ujęciu w całości w kosztach podatkowych w dacie wystawienia polisy.

Jednak w sytuacji sprzedaży firmowego samochodu należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym jest bowiem tylko ta część składki, która przypada na okres, w którym samochód był wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.


Składki na ubezpieczenie składników firmowego majątku są wydatkami zaliczanymi do kosztów pośrednich prowadzonej działalności.


Część składki, która przypada na okres po sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym nie jest kosztem uzyskania przychodów, ponieważ nie spełnia podstawowych przesłanek uznania jej za taki koszt wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o pdof.

Przykład

Podatnik w grudniu 2016 r. zawarł umowę ubezpieczenia OC samochodu osobowego będącego firmowym środkiem trwałym. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje okres od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r. Roczny koszt składki ubezpieczeniowej wynosi 800 zł i jest płatny w 4 ratach po 200 zł. Ponieważ podatnik prowadzi podatkową księgę metodą uproszczoną, ujął w całości koszt składki ubezpieczeniowej OC w kosztach podatkowych w kwocie 800 zł w dacie wystawienia polisy ubezpieczeniowej.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podatnik sprzedał firmowy samochód. Stąd z końcem kwietnia 2017 r. wykreśli go z ewidencji środków trwałych. W związku z tym na podatniku będzie ciążył obowiązek dokonania korekty zaliczonego do kosztów podatkowych ubezpieczenia o tę część składki ubezpieczeniowej, która dotyczy okresu po sprzedaży samochodu, czyli o kwotę 466,67 zł, tj. (800 zł : 12 m-cy) × 7 m-cy.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60