auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Samochód osobowy o wartości początkowej powyżej 20.000 euro

Po trzech latach użytkowania sprzedałem samochód osobowy, który był na stanie środków trwałych. Jego wartość początkowa przekraczała 20.000 euro, więc część odpisu amortyzacyjnego nie stanowiła kosztu uzyskania przychodów. Jak ustalić koszty podatkowe z tytułu jego sprzedaży?

W momencie sprzedaży samochodu osobowego kosztem uzyskania przychodów jest wartość początkowa tego samochodu, pomniejszona o sumę dokonanych od tego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych - zarówno w części podlegającej zaliczeniu do kosztów podatkowych, jak i wyłączonej z tych kosztów.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 4 updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 updop, do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego - w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Przy sprzedaży środka trwałego nabytego odpłatnie (wytworzonego we własnym zakresie) kosztem uzyskania przychodu jest różnica między wydatkiem poniesionym na nabycie (wytworzenie) tego środka a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b updof i art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b updop). Na sumę odpisów amortyzacyjnych składają się odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jak i te niestanowiące kosztów podatkowych (art. 22h ust. 1 pkt 1 updof i art. 16h ust. 1 pkt 1 updop). Oznacza to, że w momencie sprzedaży samochodu osobowego o wartości początkowej wyższej niż równowartość 20.000 euro, do kosztów uzyskania przychodu podatnik powinien zaliczyć niezamortyzowaną wartość środka trwałego.

Przykład

Podatnik sprzedał samochód osobowy, który był jego środkiem trwałym. Wartość początkowa tego środka trwałego wynosiła 240.000 zł. Był on amortyzowany przez trzy lata stawką w wysokości 20% rocznie. Roczny odpis amortyzacyjny wynosił zatem 48.000 zł (240.000 zł x 20%).

W dniu przekazania samochodu do używania średni kurs euro wynosił 4,50 zł, w związku z tym równowartość 20.000 euro przeliczona według tego kursu wyniosła 90.000 zł (20.000 euro x 4,50 zł/euro). W każdym z lat objętych amortyzacją podatnik mógł zaliczyć do kosztów podatkowych odpis amortyzacyjny od tego samochodu w wysokości 18.000 zł (90.000 zł x 20%).

W przypadku sprzedaży tego samochodu po trzech latach, kosztem uzyskania przychodu będzie kwota 96.000 zł, czyli wartość początkowa 240.000 zł pomniejszona o odpisy amortyzacyjne w wysokości 144.000 zł (48.000 zł x 3 lata).

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60