auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017

Podatkowe rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu firmowego

Otrzymałem od serwisu samochodowego fakturę za powypadkową naprawę firmowego samochodu osobowego będącego środkiem trwałym objętym ubezpieczeniem AC. Na podstawie tej faktury zgodnie z ustawą o VAT odliczę 50% podatku VAT. Firma ubezpieczeniowa za powstałą szkodę przyznała mi odszkodowanie w kwocie netto, które wypłaci bezpośrednio na rachunek bankowy serwisu samochodowego. Jak należy rozliczyć powypadkową naprawę samochodu pod kątem kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów podatkowych (podatkowa księga)?

Podatkowe rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu firmowego
rys. Podatkowe rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu firmowego

W omawianym przypadku kosztem uzyskania przychodu będą koszty naprawy powypadkowej samochodu, w tym niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Natomiast do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Czytelnik zaliczy wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie.

Ustawa o pdof przewiduje pewne ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na powypadkową naprawę samochodów. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody te nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Reguła ta nie ma jednak zastosowania w przedstawionej sytuacji, ponieważ firmowy samochód, o którym mowa w pytaniu, był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym. Z tego względu wydatki na jego powypadkową naprawę podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych. Spełniają one bowiem ogólne warunki uznania ich za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof.

Jeśli nakłady na powypadkową naprawę firmowego samochodu będą rozliczane w kosztach uzyskania przychodów, to wtedy także kwota otrzymanego na podstawie polisy ubezpieczeniowej odszkodowania będzie w całości przychodem podatkowym. Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się bowiem otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stosownie do treści art. 14 ust. 1i ustawy o pdof przychód ten powstaje w dniu faktycznego otrzymania przyznanego odszkodowania. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy kwota odszkodowania została wypłacona bezpośrednio na rachunek bankowy przedsiębiorcy, czy na rachunek bankowy firmy dokonującej powypadkowej naprawy pojazdu. Jeśli, tak jak to ma miejsce w zaprezentowanej sytuacji, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu świadczącego usługę naprawy, przedsiębiorca rozpozna przychód z tego tytułu w dniu, w którym ubezpieczyciel przekazał na rachunek bankowy serwisu samochodowego lub postawił do jego dyspozycji przyznane przedsiębiorcy odszkodowanie.

Przykład

Przedsiębiorca otrzymał od serwisu samochodowego fakturę wystawioną w styczniu br. na kwotę netto 6.000 zł i podatek VAT w wysokości 1.380 zł dokumentującą powypadkową naprawę samochodu osobowego wykonaną w styczniu br. Samochód jest środkiem trwałym objętym ubezpieczeniem AC. Zgodnie z ustawą o VAT faktura uprawnia przedsiębiorcę do odliczenia 50% podatku naliczonego. Na podstawie polisy AC ubezpieczyciel przyznał przedsiębiorcy odszkodowanie w kwocie 6.000 zł, które zostało wypłacone w dniu 23 stycznia br. bezpośrednio na rachunek bankowy serwisu samochodowego. W związku z tym w podatkowej księdze za styczeń 2017 r. w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" przedsiębiorca ujmie kwotę 6.690 zł [6.000 zł + (1.380 zł x 50%)]. Natomiast pod datą 23 stycznia 2017 r. w kolumnie 8 "Pozostałe przychody" przedsiębiorca wpisze odszkodowanie w kwocie 6.000 zł.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60