auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016

Obciążanie kosztów opłatą za przerejestrowanie samochodu

W działalności gospodarczej korzystam z opodatkowania podatkiem liniowym. Okazyjnie, na potrzeby własnej firmy, kupiłem od znajomego używane auto dostawcze, które zamierzam wprowadzić na stan środków trwałych. Czy opłatę za przerejestrowanie powinienem doliczyć do jego wartości początkowej, czy też rozliczyć w kosztach bieżącej działalności?

Obciążanie kosztów opłatą za przerejestrowanie samochodu
rys. Obciążanie kosztów opłatą za przerejestrowanie samochodu

Sposób obciążenia firmowych kosztów podatkowych opłatą za przerejestrowanie samochodu uzależniony jest od tego, czy do jego wprowadzenia na stan środków trwałych dojdzie przed dokonaniem przerejestrowania, czy już po.

Jako środek trwały można sklasyfikować każdy składnik majątku stanowiący własność lub współwłasność podatnika, nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowo przewidywany okres jego używania powinien być dłuższy niż rok, a sam składnik majątku powinien być wykorzystywany przez podatnika m.in. na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Składnik majątku, który spełnia te kryteria, podlega wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania (art. 22d ust. 2 ustawy o pdof).

W podatku dochodowym przyjmuje się, że samochód może być wykorzystywany w działalności gospodarczej, jeżeli jest zarejestrowany, czyli dopuszczony do ruchu. Przepisy Prawa o ruchu drogowym umożliwiają zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianach stanu faktycznego wymagających uaktualnienia danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w terminie nieprzekraczającym 30 dni. W tym okresie nowy właściciel już dopuszczonego do ruchu auta może je używać bez przerejestrowania. Tym samym może wprowadzić nabyty samochód do ewidencji środków trwałych jeszcze przed jego dokonaniem z uwagi na to, że już w momencie zakupu posiada tytuł własności. Natomiast dowód rejestracyjny nie jest dokumentem potwierdzającym prawo własności samochodu - potwierdza on dopuszczenie pojazdu do ruchu. Rejestracja samochodu odbywa się na podstawie dowodu własności samochodu, np. umowy, faktury.

Gdy podatnik zdecyduje się przyjąć samochód na stan środków trwałych przed jego przerejestrowaniem, wówczas opłaty za przerejestrowanie nie ujmie w jego wartości początkowej. Z art. 22g ust. 3 ustawy o pdof wynika bowiem, że w przypadku środków trwałych nabytych, ich wartość początkową wyznacza cena nabycia rozumiana jako cena należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania. Z tego względu, jeżeli samochód najpierw zostanie przyjęty do używania, a dopiero potem przerejestrowany, opłata za dokonanie tej czynności będzie kosztem podatkowym w dacie poniesienia. Natomiast gdy przerejestrowanie samochodu nastąpi przed przyjęciem go na stan środków trwałych i wprowadzeniem do właściwej ewidencji, wówczas kwota tej opłaty będzie zwiększała jego wartość początkową i będzie podlegała rozliczeniu w kosztach podatkowych w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60