auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016

Koszty i przychody związane z powypadkową naprawą pojazdu firmowego

Samochód służbowy będący składnikiem majątku spółki z o.o., objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, uległ wypadkowi. Spółka otrzymała od warsztatu samochodowego fakturę za jego naprawę. Firma ubezpieczeniowa przyznała spółce odszkodowanie w kwocie netto, ale pieniądze przekazała bezpośrednio warsztatowi wykonującemu naprawę. Czy w tym przypadku koszt z faktury jest kosztem podatkowym, a odszkodowanie - przychodem podatkowym?

Do kosztów podatkowych spółka zaliczy koszty naprawy powypadkowej samochodu. Przychodem będzie kwota odszkodowania.

Przepisy ustawy o CIT nakładają ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na powypadkową naprawę samochodów. Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Tak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 50 updop. Oznacza to, że aby wydatki na naprawę powypadkową samochodu mogły stanowić koszt podatkowy, konieczne jest, by samochód ten posiadał ubezpieczenie dobrowolne.

W opisanym przypadku samochód był objęty takim ubezpieczeniem, a więc powołany przepis nie będzie mieć zastosowania. Wobec tego koszty naprawy uszkodzonego pojazdu należy rozpatrywać w oparciu o ogólne przesłanki zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów podatkowych uregulowane w art. 15 ust. 1 updop. Na podstawie tego przepisu kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Przy założeniu, że naprawiony samochód będzie służyć prowadzonej przez spółkę działalności, należy stwierdzić, że koszty powypadkowej naprawy samochodu spełniają przesłanki, by uznać je za koszty podatkowe, gdyż pozostają w związku z działaniem, które ma na celu osiąganie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Odszkodowanie, o którym mowa w pytaniu, niewątpliwie stanowi w spółce przychód podatkowy, zyskuje ona bowiem przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy. Jest to zatem przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, tj. przychód z tytułu otrzymanych pieniędzy. U podatnika, który ma wykupioną polisę ubezpieczenia dobrowolnego na firmowy samochód, a wobec tego do kosztów podatkowych zalicza koszty naprawy powypadkowej takiego samochodu, przychodem będzie pełna kwota odszkodowania wypłaconego mu przez zakład ubezpieczeniowy.

Przychód podatkowy w związku z otrzymanym odszkodowaniem należy wykazać niezależnie od tego, czy zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika, czy na rachunek firmy, która dokonywała naprawy uszkodzonego samochodu. Forma rozliczenia podatnika z zakładem ubezpieczeniowym nie ma znaczenia.

Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela stanowi przychód podatkowy w momencie jego otrzymania (tj. generalnie w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek podatnika). W przypadku kiedy ubezpieczyciel przelał środki pieniężne bezpośrednio na rachunek warsztatu samochodowego, za dzień uzyskania przychodu należy przyjąć dzień przekazania przez zakład ubezpieczeniowy kwoty odszkodowania do warsztatu.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60