auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Przygotowanie firmowego samochodu do sezonu zimowego

Choć w Polsce nie obowiązuje nakaz jazdy na oponach zimowych, to jednak ze względów bezpieczeństwa przedsiębiorcy stosują tego rodzaju opony. Wydatki związane z ich zakupem i/lub wymianą mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, gdy spełnione są przesłanki określone w tym przepisie.

Przygotowanie firmowego samochodu do sezonu zimowego
rys. Przygotowanie firmowego samochodu do sezonu zimowego

Poniesienie wydatku na zakup opon zimowych i/lub wymianę opon nie skutkuje osiąganiem konkretnych przychodów, ale takie wydatki należy uznać za racjonalne i ekonomicznie uzasadnione. Stosowanie opon zimowych zwiększa bowiem bezpieczeństwo jazdy. Gdy zatem opony pozostają na wyposażeniu samochodów wykorzystywanych przez podatników na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, należy uznać, że między wspomnianymi wydatkami a prowadzoną działalnością istnieje związek funkcjonalny, który pozwala zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

W rezultacie wydatki na zakup opon i/lub ich wymianę przedsiębiorcy mogą ująć bezpośrednio do kosztów podatkowych w pełnej wysokości, na moment ich poniesienia.

Zwróć uwagę!

Wydatki na zakup i/lub wymianę opon w samochodach stanowiących środek trwały należy odnieść bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Takie wydatki nie mają charakteru ulepszeniowego i nie wpływają na zwiększenie wartości początkowej samochodów.

Ten sposób rozliczenia omawianych wydatków ma jednak zastosowanie wyłącznie, gdy opony pozostają na wyposażeniu:

1) samochodów osobowych:

 • wprowadzonych u podatników PIT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   
 • stanowiących składnik majątku podatnika CIT,
   
 • używanych na podstawie umowy leasingu (u podatników PIT i CIT) oraz

2) samochodów ciężarowych, w tym niebędących środkami trwałymi.

Przykład

Podatnik zakupił w listopadzie 2015 r. opony zimowe do samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały. Z uwagi na to, że podatnik nie prowadzi dla celów VAT szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, z faktury zakupu odliczył 50% VAT naliczonego. Natomiast w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za listopad 2015 r., pod datą wystawienia faktury, w kolumnie 13 "pozostałe wydatki" wykazał koszt w wysokości sumy kwoty netto oraz nieodliczonej części podatku VAT wykazanego na fakturze zakupu.

Z kolei podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej użytkują samochody osobowe:

 • niewprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (podatnicy PIT),
   
 • niestanowiące składników majątku (podatnicy CIT),

rozliczając zakup opon zimowych i/lub koszty wymiany opon, muszą pamiętać o ograniczeniu wynikającym z art. 23 ust. 1 pkt 46 updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 updop.

Aktywne druki i formularze
Ewidencja przebiegu pojazdu dostępna jest
w serwisie www.druki.gofin.pl

Z przepisów tych wynika, że wydatki związane z eksploatacją takich samochodów osobowych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tylko pod warunkiem prowadzenia dla nich ewidencji przebiegu pojazdu oraz wyłącznie do wysokości limitu tzw. kilometrówki (iloczynu liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach).

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60