auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015

Środek trwały po zlikwidowaniu działalności

Do marca 2013 r. prowadziłam działalność gospodarczą, w której używałam przyjęty na środki trwałe samochód osobowy. Po zlikwidowaniu działalności dowiedziałam się w urzędzie skarbowym, że jeżeli sprzedam to auto w ciągu 6 lat, to powstanie u mnie przychód z działalności gospodarczej, który zobowiązana będę rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT-36. Ponieważ jednak jest to bardzo stary samochód, nie mogę znaleźć na niego kupca, a chciałabym uniknąć konieczności płacenia za OC i przeglądy. Dlatego postanowiłam w najbliższym czasie przekazać go do stacji demontażu. Czy to zezłomowanie muszę jakoś rozliczyć w podatku dochodowym?

Podatnik będący osobą fizyczną likwidując prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą zobowiązany jest sporządzić wykaz pozostałych na ten dzień składników majątku. W sytuacji gdy składniki firmowego majątku objęte tym wykazem przeznaczy na potrzeby osobiste lub przekaże je w darowiźnie osobom lub podmiotom trzecim, wówczas taka operacja w podatku dochodowym nie wywołuje żadnych skutków - pozostaje neutralna. Dopiero ich odpłatnemu zbyciu, i to w ściśle określonych okolicznościach, towarzyszy powstanie przychodu, którego źródłem nie zawsze będzie działalność gospodarcza.

Z ustawy o pdof wynika, że odpłatne zbycie środków trwałych po likwidacji firmy, z wyjątkami dotyczącymi nieruchomości mieszkalnych (czyli niemającymi zastosowania w omawianym przypadku), generuje opodatkowany przychód ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, gdy do zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji dochodzi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce likwidacja tej działalności (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) w związku z ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy o pdof).

Oddanie samochodu do stacji demontażu bez względu na to, czy oddający go podmiot posiada status przedsiębiorcy, czy też nie, może się wiązać dla oddającego z uiszczeniem bądź z uzyskaniem odpłatności za tę czynność.


Odpłatne zbycie po likwidacji firmy składnika majątku będącego w niej środkiem trwałym może generować w podatku dochodowym przychód z działalności gospodarczej.


Z obowiązujących w tym zakresie przepisów wynika bowiem, że przekazanie pojazdu stacji demontażu może oznaczać dla osoby przekazującej pojazd konieczność zapłaty za dokonanie demontażu. Jedynie wówczas, gdy przekazany do stacji pojazd spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zarejestrowany na terytorium kraju,
     
  • jest kompletny,
     
  • nie zawiera innych odpadów, które z niego nie pochodzą,

przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłat za demontaż pojazdu. Jednocześnie te same przepisy wskazują, że za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90% masy pojazdu.

Natomiast gdy wskazane warunki nie są spełnione, przedsiębiorca jest uprawniony do pobierania od właściciela pojazdu opłaty, której wysokość nie może przekraczać 10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu. W takich przypadkach, z uwagi na to, że przekazanie niekompletnego pojazdu do stacji demontażu nie stanowi dla przekazującej go osoby odpłatnego zbycia, u byłego przedsiębiorcy nie powstanie przychód w podatku dochodowym bez względu na okres, w którym dojdzie do jego przekazania.

Z kolei przekazując stacji demontażu kompletny pojazd podatnik może otrzymać za niego zapłatę, która nie jest pobierana w oparciu o przepisy obowiązujące w zakresie demontażu pojazdów, ale jest ustalana indywidualnie na zasadach komercyjnych przez podmioty prowadzące stacje. Można się domyślać, że auto przekazywane do stacji po likwidacji firmy Czytelniczki jest autem kompletnym. Stąd w przypadku otrzymania za nie zapłaty, z uwagi na termin likwidacji działalności, powstanie u niej przychód podatkowy, który będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu podatkowym za rok otrzymania za niego zapłaty.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60