auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015

Odliczenie VAT przy zakupie nowego samochodu

Na potrzeby działalności opodatkowanej VAT zamierzam zakupić samochód osobowy. Samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Czy mogę odliczać cały VAT od wydatków związanych z tym samochodem? Kiedy powinienem rozpocząć prowadzenie ewidencji przebiegu tego pojazdu: siedem dni od zapłaty faktury za samochód, czy dopiero po pierwszym zakupie eksploatacyjnym, np. paliwa?

Zgodnie z podstawową zasadą, podatnik VAT wykorzystujący do działalności gospodarczej pojazd samochodowy ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z tymi pojazdami.

Należy zaznaczyć, że ograniczone prawo do odliczenia VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi dotyczy tylko sytuacji, gdy pojazd używany jest zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych.

W przypadku gdy samochód osobowy wykorzystywany jest do celów mieszanych, prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa do jego napędu zostało zawieszone do końca czerwca 2015 r. Dopiero od 1 lipca br. podatnicy będą mieli prawo do odliczania 50% VAT z faktury dokumentującej nabycie paliwa do tych samochodów.

Natomiast 100% VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z samochodem osobowym przysługuje, gdy samochód ten wykorzystywany będzie wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Za pojazd taki uznawany jest samochód, jeżeli sposób jego wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Podatnicy ci mają także obowiązek złożenia do urzędu skarbowego informacji o wykorzystywaniu pojazdu do tych celów na druku VAT-26. Informacje te składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Ewidencję przebiegu pojazdu należy prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej do dnia zakończenia jego wykorzystywania wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy o VAT). Szczegółowe dane, jakie powinna ona zawierać, wskazane zostały w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Ewidencja ta powinna zawierać m.in. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, dzień rozpoczęcia jej prowadzenia, stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego, wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący m.in. datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów.

Z powyższego wynika więc, że ewidencja przebiegu pojazdu musi być prowadzona przez cały okres, w którym podatnik wykorzystuje pojazd wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej i musi być bardzo szczegółowa, gdyż zawarte w niej informacje mają jednoznacznie potwierdzać, że w ramach jego użytkowania nie wystąpiły przypadki użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że powinna ona być prowadzona od dnia pierwszego wyjazdu samochodem osobowym, od którego podatnik zamierza odliczać całą kwotę VAT. W tym przypadku nie ma znaczenia dzień poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym samochodem.

Do wydatków związanych z pojazdami używanymi do działalności gospodarczej zalicza się:

1) nabycie, import lub wytworzenie tych pojazdów oraz nabycie lub import ich części składowych,
2) używanie ich na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową,
3) nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do ich napędu, usługi naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z ich eksploatacją lub używaniem.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60