auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013

Jak będzie się odliczać VAT od samochodów w 2014 r.?

Obecnie obowiązujące zasady odliczania VAT przy nabyciu samochodów oraz paliwa do ich napędu obowiązywać mają do końca tego roku. Od początku 2014 r. ma wejść w życie nowo dodany art. 86a ustawy o VAT, który wprowadzi generalnie podobne zasady odliczania VAT, jakie obowiązywały przed 1 maja 2004 r. Jednak rząd planuje ograniczyć działanie tego przepisu.


Obecne zasady odliczania VAT

Na wstępie warto przypomnieć, że ETS w wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 zakwestionował polskie przepisy obowiązujące od 1 maja 2004 r. dotyczące możliwości odliczania podatku VAT naliczonego przy zakupie samochodów wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej oraz paliwa do ich napędu. Uznał, że Polska nie miała prawa do rozszerzania zakresu wyłączeń przy odliczaniu VAT stosowanych do końca kwietnia 2004 r.

Jednak na podstawie decyzji Rady KE z dnia 27 września 2010 r., upoważniono Polskę do wprowadzenia specjalnego środka, będącego odstępstwem od zasad odliczania podatku od wartości dodanej przewidzianych w dyrektywie w sprawie VAT.

Tak więc do końca 2013 r. zasady odliczenia VAT przy nabyciu samochodów na potrzeby działalności gospodarczej określają przepisy ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym.

Jak z nich wynika, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę VAT do odliczenia stanowi 60% kwoty podatku określonej na fakturze, nie więcej niż 6.000 zł. Określa to art. 3 ust. 1 omawianej ustawy.

Ponadto podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT w przypadku nabycia paliw wykorzystywanych do napędu tych samochodów i pojazdów.

Ograniczenie to jednak nie dotyczy pojazdów, które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej. Są to m.in.:

1) samochody, które są przedmiotem odprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i używane są do tych celów przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

2) pojazdy, które w oparciu o kryteria określone w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy pozwalają uznać je za pojazdy służące zasadniczo do przewozu ładunków.

Przy czym spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wymienionych w pkt 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację. Dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym tego samochodu musi znajdować się właściwa adnotacja o spełnieniu tych wymagań.

Podobne ograniczenia dotyczą podatników użytkujących samochody na podstawie umowy leasingu. Jak bowiem wskazano w art. 3 ust. 6 omawianej ustawy, w stosunku do podatników użytkujących samochody osobowe lub inne pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze kwotę VAT stanowi 60% kwoty podatku od czynszu lub innych płatności wynikających z umowy, udokumentowanych fakturą, nie więcej niż 6.000 zł w zakresie jednego samochodu lub pojazdu.


Zmiany od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. ma wejść w życie nowo dodany art. 86a, który będzie określać zasady odliczania VAT przy nabyciu samochodów na potrzeby działalności gospodarczej, jak i paliwa do ich napędu. Wynika z nich, że w przypadku nabycia:

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

- kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu stanowić ma 60% kwoty VAT podatku określonej w fakturze, nie więcej niż 6.000 zł.

Jednak zasada ta nie będzie dotyczyła samochodów i pojazdów, do których również obecnie ograniczenia w odliczaniu VAT nie mają zastosowania, np. samochodów mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, typu van. Powyższe ma być, tak jak i obecnie, potwierdzane przeprowadzonymi dodatkowymi badaniami.

Przy czym z nowo dodanego art. 86a ust. 2 pkt 6 wynika, że ograniczenie w odliczaniu VAT ma nie dotyczyć także pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), określana ma być na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania tego świadectwa, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji nie będą miały określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznawać się będzie za samochody osobowe.


Nowe propozycje rządu

Jednak rząd planuje wprowadzić do ustawy o VAT dodatkowe ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów. W dniu 11 czerwca 2013 r. rząd podjął decyzję o złożeniu do Komisji Europejskiej wniosku o derogację dla Polski na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Rząd chce od 2014 r. ograniczyć na okres 5 lat odliczanie VAT przy nabyciu samochodów służbowych wykorzystywanych również do prywatnych celów pracowników, czy właścicieli firm. Podatnicy VAT mogliby odliczać tylko 50% podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów służbowych. Ograniczenie do 50% VAT obejmowałoby także zakup paliwa i inne wydatki na eksploatację tych samochodów.

Derogacja ma dotyczyć ograniczenia prawa do odliczania - do 50% - kwoty VAT naliczonego z tytułu:

 • nabycia (w tym nabycia wewnątrzwspólnotowego) pojazdów samochodowych,
   
 • wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych,
   
 • nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze.


Polska wnioskuje, by stosowanie derogacji dotyczyło okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.


Uproszczenie procedury poboru VAT jest, zdaniem rządu, korzystne zarówno dla podatników, jak i urzędów podatkowych. Chodzi szczególnie o mikroprzedsiębiorców i małe firmy, często o charakterze rodzinnym. Tego typu firmy, wykazujące się niskim obrotami, stanowią w Polsce przeważającą większość. Według stanu na koniec 2011 r. przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowiły 95% wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą. Tej grupie podmiotów trudno rozgraniczyć stopień wykorzystania samochodów do celów prywatnych i związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Zdaniem rządu podobne problemy dotyczą urzędów skarbowych, dla których zweryfikowanie rzeczywistego podziału wykorzystywania pojazdu na cele prywatne i gospodarcze nie jest łatwe.

Trudno obecnie stwierdzić, czy Komisja Europejska zgodzi się na tę derogację. Pierwszy wniosek w tej sprawie był złożony już w 2012 r., ale w lutym 2013 r. KE nie wyraziła zgody na ówczesną treść wniosku. Teraz rząd wystąpił z nowym wnioskiem.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652, ze zm.)

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.