auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017

Rozliczenie VAT z tytułu naprawy samochodu za granicą

Dokonaliśmy drobnej naprawy samochodu w Niemczech. Za usługę kierowca otrzymał fakturę. Czy jest to dla nas import usług?

Rozliczenie VAT z tytułu naprawy samochodu za granicą
rys. Rozliczenie VAT z tytułu naprawy samochodu za granicą

Przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium naszego kraju, a usługobiorcą jest podatnik VAT, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem VAT, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy o VAT.

Trzeba mieć na uwadze, że import usług dotyczy tych usług, które podlegają opodatkowaniu w Polsce. Jak stanowi art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, za miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika uznaje się miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę. Oznacza to, że jeżeli usługę naprawy samochodu na rzecz polskiego podatnika wykonał kontrahent zagraniczny, nieposiadający w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia, obowiązek rozliczenia VAT przechodzi na nabywcę usługi, który powinien rozliczyć import usług.

Polski podatnik (nabywca usługi) podatek związany z importem usług jest zobowiązany wykazać w deklaracji jako podatek należny.


Wzory formularzy dla celów VAT dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Należy wskazać, że jeśli samochód, którego naprawa dotyczy, służy wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas VAT należny wykazany z tytułu importu usługi stanowi równocześnie u nabywcy VAT naliczony podlegający odliczeniu. Przy czym odliczeniu podlega generalnie 50% kwoty tego podatku, a po spełnieniu określonych warunków - 100%. Kwestie te reguluje art. 86a ustawy o VAT.

"(...) W przypadku dokonywania napraw pojazdów zastosowanie znajdzie mechanizm odwróconego obciążenia, obowiązek uiszczenia podatku ciążyć będzie na usługobiorcy, w tym wypadku Wnioskodawcy. (...)".

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 października 2016 r., nr ITPP3/4512-322/16-4/BJ

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60