auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Sprzedaż samochodu a obowiązek aktualizacji druku VAT-26

Jestem czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność opodatkowaną. Na potrzeby działalności użytkuję samochód, dla którego prowadzę ewidencję przebiegu pojazdu oraz złożyłem druk VAT-26. Czy w przypadku gdy samochód ten zostanie sprzedany muszę złożyć aktualizację formularza VAT-26?

art. 86a ust. 12 ustawy o VAT określono, iż podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT), muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach na formularzu VAT-26. Informację tę muszą złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT wynika z kolei, że w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu, podatnik jest zobowiązany do aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Aktywne druki i formularze Wzór informacji VAT-26 dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl

W sytuacji przedstawionej w pytaniu mamy do czynienia ze sprzedażą samochodu użytkowanego przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej.

Z objaśnień do informacji VAT-26 wynika, że tylko zmiana wykorzystywania pojazdu z celów wyłącznie firmowych na wykorzystywanie pojazdu do celów mieszanych zobowiązuje do złożenia jej aktualizacji. Pomimo tego organy podatkowe uznają, że taką aktualizację należy również złożyć m.in. przy sprzedaży samochodu.

Stanowisko takie prezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2016 r., nr ITPP2/4512-49/16/RS gdzie uznał, że ze względu na fakt, że aktualizację VAT-26, składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywane do celów mieszanych lub w ogóle niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej, po dokonaniu sprzedaży samochodu, który dotychczas był wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, nie są ponoszone żadne wydatki eksploatacyjne związane z tym pojazdem, zatem samochód od dnia sprzedaży nie jest już wykorzystywany przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu podkreślił, że druk VAT-26 jest informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, a samochód na skutek sprzedaży nie będzie już wykorzystywany do tej działalności, zatem w wyniku tego zdarzenia następuje obowiązek złożenia aktualizacji VAT-26. Uznał więc, że podatnik jest zobowiązany do dokonania aktualizacji VAT-26 najpóźniej w dniu sprzedaży samochodu.

Podobne stanowisko w tej sprawie przedstawił WSA w Krakowie w prawomocnym wyroku z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 890/15, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2016 r., nr ITPP2/4512-49/16/RS.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy stanowisko to jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Skoro art. 86a ust. 14 ustawy o VAT nakazuje, aby aktualizację VAT-26 złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sprzedaży, to w praktyce zastosowanie się do tego przepisu jest w zasadzie niemożliwe. Podatnik może bowiem nie wiedzieć, czy i kiedy pojazd zostanie sprzedany.

Aby zachować ostrożność w kwestii obowiązków w tym zakresie jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się złożenie ww. aktualizacji najpóźniej w dniu sprzedaży pojazdu.

Reasumując

W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu, podatnik jest zobowiązany do aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. Sprzedaż samochodu - jak wskazują organy podatkowe i sądy - obliguje do złożenia takiej aktualizacji i należy ją złożyć najpóźniej w dniu sprzedaży pojazdu.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60