auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017

Odliczenie VAT od zakupu pojazdów ciężarowych

Na potrzeby działalności zakupiliśmy 2 samochody dostawcze do 3,5 t, które w pełni wykorzystywane są do działalności gospodarczej. Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty złożyć do urzędu skarbowego, aby odliczać podatek VAT od wydatków związanych z tymi samochodami?

Zgodnie z podstawową zasadą podatnik VAT wykorzystujący do działalności samochód (nieważne czy osobowy, czy ciężarowy do 3,5 t) ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z tymi pojazdami. Ograniczone prawo do odliczenia VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi dotyczy tylko sytuacji, gdy pojazd używany jest do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą jak i do celów prywatnych. Aby skorzystać z tego prawa, podatnik nie ma obowiązku składania jakichkolwiek dokumentów do urzędu skarbowego.

Natomiast prawo do odliczenia w wysokości 100% kwoty VAT wynikającej z faktur dokumentujących wydatki związane z pojazdami samochodowymi przysługuje w przypadku, gdy pojazdy te są:

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Pojazdy są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w pkt 1, należy prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności samochody, dla których są obowiązani prowadzić omawianą ewidencję, mają dodatkowo obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informację (VAT-26) o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.


Formularz VAT-26 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Jeżeli podatnik nie złoży w terminie tej informacji, uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności podatnika dopiero od dnia jej złożenia. W sytuacji gdy podatnik zmieni wykorzystywanie danego pojazdu, będzie obowiązany do aktualizacji tej informacji, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Natomiast ewidencji przebiegu pojazdu nie mają obowiązku prowadzić podatnicy, którzy do działalności opodatkowanej VAT używają pojazdów wskazanych w pkt 2. Do pojazdów tych należą:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

3) pojazdy specjalne.

W przypadku gdy samochody Czytelnika należą do jednej z grup pojazdów wymienionych w pkt 1 i 2 (np. van), to musi on przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w OSKP, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację o spełnieniu wymogów ustawowych. Dodatkowo podatnik musi posiadać w dowodzie rejestracyjnym wpis zawierający odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. W przypadku gdy Czytelnik do działalności używa takich pojazdów, to nie ma obowiązku przedkładania dodatkowych dokumentów w urzędzie skarbowym.

Przykład

Firma zakupiła samochód ciężarowy, który będzie wykorzystywała wyłącznie do działalności gospodarczej. W dniu 15 marca 2017 r. otrzymała fakturę dokumentującą zakup samochodu z terminem płatności - 30 dni. Zapłata nastąpi 10 kwietnia 2017 r. Samochód został odebrany od sprzedawcy w dniu 15 marca 2017 r. W tym przypadku nabycie samochodu nastąpiło w dniu 15 marca, w związku z czym termin na złożenie informacji VAT-26 minął w dniu 22 marca.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60