auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 17 (425) z dnia 10.09.2016

Podatek VAT od samochodów demonstracyjnych przeznaczonych do odsprzedaży

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (jak również składania informacji VAT-26) - stosownie do art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT - nie dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

a) odsprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Kwestia, czy prawo do pełnego odliczenia przysługuje w przypadku nabycia samochodów (jak i wydatków poniesionych na ich używanie), które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży, jeśli przed ich faktyczną dostawą będą one zarejestrowane i wykorzystywane jako samochody demonstracyjne była przedmiotem rozważań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który w nieprawomocnym wyroku z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 256/16 orzekł, że:

Podatnik ma prawo do pełnego odliczania VAT od wydatków poniesionych na samochody demonstracyjne, pod warunkiem złożenia do urzędu skarbowego na druku VAT-26 informacji o wykorzystywaniu ich wyłącznie do celów firmowych, ustalenia zasad ich używania oraz prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów.

Sąd podzielił stanowisko organu podatkowego stwierdzając, iż samochody demonstracyjne, pomimo że nie utraciły charakteru towarów handlowych, nie są przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, skoro służą w okresie ich użytkowania do prezentowania towaru. Użycie w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT wyrazu "wyłącznie" podkreśla, że do zwolnienia z prowadzenia ewidencji nie wystarczy, iż samochód przeznaczony jest do odsprzedaży i sprzedaż tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika. Samochód ten nie może być wykorzystywany, nawet przejściowo, do żadnych innych celów.

Zdaniem Sądu, fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany zawsze w kategoriach obiektywnych. Samochody demonstracyjne z samej definicji nie są wyłącznie przeznaczone do odsprzedaży, dlatego też nie znajdzie zastosowania przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT.

Od redakcji

Należy podkreślić, że to niejedyne orzeczenie dotyczące omawianego zagadnienia. Także np. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 4 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 199/16 oraz WSA w Krakowie w wyroku z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1959/15 (orzeczenia nieprawomocne) uznają, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie dotyczy pojazdów, które są wykorzystywane - choćby przejściowo - do jazd próbnych.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60