auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 13 (421) z dnia 10.07.2016

Odliczenie VAT od wydatków poniesionych na samochód z zaświadczeniem VAT-2

Czy możliwe jest odliczenie 100% podatku od zakupu i użytkowania pojazdu z otwartą częścią bagażową, będącym według dowodu rejestracyjnego samochodem osobowym, dla którego stacja kontroli pojazdów wydała zaświadczenie VAT-2?

Zgodnie z ogólną zasadą odliczenia podatku naliczonego od wydatków na nabycie i eksploatację samochodów podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku. Pełne odliczenie VAT możliwe jest w przypadku, gdy samochody są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej oraz gdy pojazdy są konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Za samochód wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej uznaje się:

  • pojazd, którego sposób wykorzystywania przez podatnika, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
     
  • pojazd, którego konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W pierwszym z wymienionych przypadków podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynikać będzie, że wykluczone jest użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Na podatniku ciąży ponadto obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu we właściwym urzędzie skarbowym.

Aktywne druki i formularze Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT dostępna jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Natomiast do drugiej kategorii pojazdów należą:

1) pojazdy samochodowe, inne niż pojazdy osobowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż pojazdy osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie wymagań technicznych wymienionych wyżej pojazdów stwierdza się na podstawie dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wydanego przez nią zaświadczenia, a także adnotacji o spełnieniu tych wymagań w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Dla samochodów wymienionych w pkt 1 wydawane są zaświadczenia z adnotacją VAT-1a oraz VAT-1b. Zaświadczenie VAT-2 otrzymują natomiast pojazdy inne niż pojazdy osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

W tym miejscu przypomnienia wymaga, że przed 1 kwietnia 2014 r., tj. przed wejściem w życie przepisów regulujących nowe zasady odliczania VAT od samochodów wydawane były również zaświadczenia z adnotacją VAT-2. Zgodnie z obowiązującymi przed 1 kwietnia 2014 r. przepisami zaświadczenie VAT-2 dotyczyło pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone były od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekraczała 50% długości pojazdu.

Po 1 kwietnia 2014 r. okręgowe stacje kontroli pojazdów wydają zaświadczenia z adnotacją VAT-2 dla pojazdów, które spełniają warunki określone w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT tj. dla pojazdów mających jeden rząd siedzeń oraz oddzielną część ładunkową.

Jeśli więc Czytelnik użytkuje pojazd samochodowy, posiadający kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, w odniesieniu do którego przeprowadził dodatkowe badanie techniczne, wówczas ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z tym pojazdem.

Warunkiem koniecznym pełnego odliczenia jest, aby pojazd ten posiadał zaświadczenie VAT-2 wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, przy czym powyższe winno wynikać również z dowodu rejestracyjnego zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Reasumując

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym jako rodzaj pojazdu wpisano samochód osobowy, a faktycznie jest to pojazd z jednym rzędem siedzeń i nadwoziem przeznaczonym do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielnym elementem, to zdaniem redakcji należałoby niezwłocznie wystąpić do organu rejestrującego o dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60