auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016

Sprzedaż samochodu w systemie marży

W 2013 r. kupiłem używany samochód osobowy na podstawie faktury VAT marża. Samochód wprowadziłem do ewidencji środków trwałych. Celem nabycia tego samochodu było wykorzystywanie go w prowadzonej działalności przez około trzy lata, a następnie dalsza odsprzedaż. Czy sprzedaż tego samochodu mogę opodatkować na zasadzie marży?

Co do zasady, podstawą opodatkowania VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, pomniejszone o kwotę VAT. Niekiedy podstawą opodatkowania może być wyłącznie marża, czyli kwota stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku VAT. Opodatkowanie w systemie marży może być stosowane m.in. przy sprzedaży towarów używanych, nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Kwestię tę reguluje art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Przez towary używane należy rozumieć ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie.

Opodatkowanie na zasadzie marży może być stosowane po spełnieniu warunków wskazanych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT (patrz ramka).

Najprościej rzecz ujmując, opodatkowanie na zasadzie marży dotyczy dostawy towarów używanych, które podatnik nabył m.in. od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT lub od podatnika, jeżeli dostawa tego towaru była opodatkowana na zasadzie marży.


Wzory faktur - procedura marży - towary używane dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Reasumując, jeżeli omawiany samochód osobowy jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i Czytelnik nabył go od czynnego podatnika VAT, ale dostawa była opodatkowana w systemie VAT marża oraz samochód zakupiono w celu dalszej odprzedaży, to przysługuje mu prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Należy nadmienić, że taki tryb postępowania akceptują także organy podatkowe, w tym m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2016 r., nr ITPP2/4512-1065/15/KK.

Podatnik ma prawo do zastosowania procedury marży przy sprzedaży towaru używanego nabytego od:

- osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
- podatników VAT lub podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom,
- podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana VAT marża,
- podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana na zasadach VAT marża, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60