auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Kiedy należy dokonać aktualizacji formularza VAT-26?

W prowadzonej działalności gospodarczej użytkujemy pojazdy samochodowe dla których prowadzimy ewidencję przebiegu pojazdu oraz złożyliśmy VAT-26. Jeden z pojazdów sprzedaliśmy. Czy w tym przypadku należało złożyć aktualizację VAT-26? Jeśli tak, to czy w przypadku jej niezłożenia grożą nam jakieś sankcje?

Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT), muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach (VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Aktywne druki i formularze
Formularz VAT-26 dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu, podatnik jest zobowiązany do aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany (art. 86a ust. 14 ustawy o VAT).

Pomimo, iż z przepisów i objaśnień do informacji VAT-26 wynika, że tylko zmiana wykorzystywania pojazdu z celów wyłącznie firmowych na wykorzystywanie pojazdu do celów mieszanych zobowiązuje do złożenia aktualizacji ww. informacji, to organy podatkowe uznają, że taką aktualizację należy również złożyć m.in. przy sprzedaży samochodu. Tak uznał przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 października 2015 r., nr IPTPP3/4512-351/15-2/UNR, w której czytamy m.in.: "(...) Skoro druk VAT-26 jest informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, a samochody w wyniku sprzedaży nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to w wyniku tych zdarzeń następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego.

Podsumowując Wnioskodawca najpóźniej w dniu sprzedaży samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez Wnioskodawcę odsprzedane. (...)"

Analogiczne stanowisko zajął także WSA w Krakowie, który w nieprawomocnym wyroku z 9 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 890/15 uznał, że jeżeli samochód został zgłoszony na druku VAT-26 jako wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, to jego sprzedaż zobowiązuje do złożenia aktualizacji informacji VAT-26.

Odnosząc się z kolei do drugiej części pytania, wskazać należy, że w przypadku niezłożenia lub nieterminowego złożenia aktualizacji VAT-26, urząd skarbowy nie ma prawa karać podatników. Z obowiązującego obecnie przepisu art. 56a § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.), wynika bowiem, że karze podlega przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi nie złożył deklaracji VAT-26, złożył ją po terminie lub podał w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami ustawy o VAT. Przepis ten nie ma zatem zastosowania w sytuacji przedstawionej w pytaniu.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60