auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015

Rozliczenie VAT przy nabyciu samochodu na terenie UE

Na potrzeby działalności gospodarczej spółka zakupiła używany samochód od osoby prywatnej mieszkającej na terenie Niemiec. Czy zakup ten podlega opodatkowaniu VAT na terenie kraju?

Zakup na terytorium innego państwa członkowskiego towarów, które przewożone są do Polski, co do zasady stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jednak aby taka transakcja była uznana za WDT muszą być spełnione warunki wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy o VAT, czyli:

1) nabywcą towarów musi być :

a) podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a)

- z zastrzeżeniem art. 10 ustawy o VAT,

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a).

Wyjątkiem od powyższej zasady jest nabycie nowych środków transportu. Podmiot kupujący nowy środek transportu z innego kraju Unii Europejskiej musi rozliczyć VAT z tego tytułu, nawet jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej. Zakup ten stanowi bowiem dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

Jeśli natomiast przedmiotem przywozu z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest środek transportu niespełniający warunków do uznania go za nowy środek transportu, obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT wystąpi, ale tylko w określonych sytuacjach. Zależy to, jak wskazano powyżej, od statusu dostawcy oraz nabywcy, a także od procedury, w ramach której dokonywane jest nabycie.

Oznacza to, że w sytuacji gdy dostawcą samochodu jest unijny podatnik VAT niekorzystający ze zwolnienia z opodatkowania, a nabywcą polski podatnik VAT oraz sprzedaż samochodu nie jest dokonywana w ramach procedury szczególnej stosowanej w przypadku sprzedaży towarów używanych - VAT marża, to wówczas mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru. Natomiast gdy polski podatnik zakupi samochód używany od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w jednym z krajów UE warunek uznania tej transakcji za WNT nie zostanie spełniony. Transakcja ta więc nie podlega opodatkowaniu VAT na terenie Polski.

Należy dodać, że od 1 stycznia 2015 r. zniesiony został obowiązek uzyskiwania zaświadczeń VAT-25 dla potrzeb rejestracji pojazdów. Uchylono bowiem art. 103 ust. 6 oraz art. 105 ustawy o VAT, które dotyczyły wydawania tych zaświadczeń. Konsekwentnie, zniesiona została również opłata skarbowa od wniosków VAT-24 o wydanie tego zaświadczenia.

Obecnie osoby, które sprowadzają z UE używane środki transportu do Polski, nie potrzebują zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku VAT lub o zapłacie tego podatku, do zarejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji.

Oznacza to, że w sytuacji wskazanej w pytaniu brak jest jakichkolwiek obowiązków formalnych w zakresie podatku VAT.

Na koniec warto dodać, że zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju. Nabycie samochodu osobowego w jednym z krajów UE, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, podlega więc opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Przez nabycie wewnątrzwspólnotowe należy tu rozumieć przemieszczenie samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju (art. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym). Dokumentem, który należy dostarczyć do właściwego urzędu celnego jest deklaracja uproszczona AKC-U. Natomiast dowód uiszczenia podatku akcyzowego jest niezbędny do zarejestrowania sprowadzonego pojazdu w wydziale komunikacji.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60