auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015

Umorzenie podatku od środków transportowych

Firma posiada jeden samochód dostawczy, który ze względu na zły stan techniczny nie jest przez nas wykorzystywany. Nie dokonaliśmy jednak jego wyrejestrowania. Czy to prawda, że mimo iż samochód nie jest używany, należy od niego opłacać podatek od środków transportowych? Jeśli tak, to czy będziemy mogli ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej lub chociaż jej rozłożenie na raty?

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu. Tak wynika z art. 9 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Jeżeli Czytelnicy rzeczywiście nie wyrejestrowali pojazdu ani ich samochód dostawczy nie został czasowo wycofany z ruchu, to obowiązek składania corocznej deklaracji na podatek od środków transportowych oraz regulowania tego podatku wciąż ciąży na firmie, jako właścicielu pojazdu.

Podatnicy podatku od środków transportowych mogą zwrócić się do organu podatkowego o jego umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Jeżeli przedsiębiorca posiada zaległości podatkowe, może złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Jeśli uważa, że w ogóle nie będzie w stanie zapłacić wymaganego podatku, to może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Organ podatkowy dokonuje analizy sytuacji przedsiębiorcy i ocenia czy wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w przypadku przedsiębiorców stanowią pomoc publiczną lub de minimis, a podstawą w takim przypadku są przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy dotyczące pomocy publicznej. W związku z tym, składając wniosek o udzielenie ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie) przedsiębiorca przedkłada również m.in. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie bądź o otrzymaniu takiej pomocy.

Do wniosku podatnik jest zobowiązany dołączyć wszystkie zaświadczenia o: pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych.

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od faktycznego użytkowania pojazdu (…). Dopóki właściciel nie złoży wniosku o wyrejestrowanie czy czasowe wycofanie z ruchu pojazdu i - w konsekwencji - nie zostanie wydana stosowna decyzja, dopóty ciążyć będzie na nim obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 538/14

www.AutowFirmie.pl - Opłaty za firmowe samochody:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60