auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015

Opłaty za radioodbiorniki i telewizory w firmie w 2015 r.

Przedsiębiorcy zobowiązani są opłacać abonament za każdy posiadany w firmie odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Dotyczy to również radioodbiorników, które są zamontowane w firmowych samochodach. Z tym że przedsiębiorca nie musi regulować opłat za te odbiorniki, które nie stanowią wyposażenia firmy. Ma to zastosowanie w szczególności w sytuacji, gdy pracownik w miejscu pracy (dotyczy to też firmowego auta) używa odbiornika prywatnego. Wówczas to na pracowniku spoczywa obowiązek rejestracji i opłacania abonamentu.

Za co trzeba płacić?

Istnieją dwa rodzaje opłaty abonamentowej:

  • za użytkowanie odbiorników radiofonicznych,
     
  • za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub wyłącznie telewizyjnych.

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Zgodnie z wyjaśnieniami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, charakteru odbiornika nie mają: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD lub DVD, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu oraz telewizor niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący wyłącznie rolę monitora bądź wykorzystywany do celów produkcyjnych. Jako odbiorników nie traktuje się też takich urządzeń jak komputery, tablety czy telefony komórkowe, bowiem ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór programów radiowych i telewizyjnych.


Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej prowadzą pracownicy Poczty Polskiej S.A.


Co istotne, opłatę abonamentową wnosi się za każdy posiadany odbiornik. Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 lutego 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2240/12, posiadanie, w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, zostało określone jako stan faktyczny rozpatrywany w oderwaniu od prawa własności, przy czym dla nałożenia stosownych obowiązków w zakresie abonamentu RTV wystarczające jest wykazanie, że odbiornik będący w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu znajduje się w lokalu użytkowym zajmowanym przez firmę przedsiębiorcy.

Odbiorniki trzeba zarejestrować

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego czy odbiornika telewizyjnego zobowiązany jest do zarejestrowania go w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Obecnie rejestracji można dokonać osobiście bądź on-line.

W pierwszym przypadku należy udać się do urzędu pocztowego, pobrać i wypełnić "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych". Następnie po dokonaniu rejestracji, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, Poczta Polska S.A. przekazuje wnioskodawcy 6 spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wypłaty gotówki, ale tylko w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat. Dowodem potwierdzającym fakt zarejestrowania odbiorników RTV jest "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika". Zawiadomienie to trzeba będzie okazywać w razie kontroli przeprowadzonej przez pracowników Poczty Polskiej S.A.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na rejestrację za pośrednictwem internetu, wówczas na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. musi wypełnić elektroniczny formularz. Następnie na wskazany adres korespondencyjny przesłane mu zostanie "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" - korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza. W dalszej kolejności trzeba podpisać zgłoszenie i je odesłać.

"Pracodawca odpowiada za sprawy organizacyjne związane z miejscem pracy i powinien zarejestrować oraz wnosić opłaty za wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne używane w miejscu pracy, bez względu na to, czyją są własnością. W przypadku używania prywatnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pracownika w miejscu pracy odpowiedzialność za brak rejestracji odbiorników ponosi pracodawca. Pracodawca może zakazać pracownikom używania niezarejestrowanych odbiorników lub zobowiązać pracownika do rejestracji prywatnego odbiornika na dane osobowe pracownika oraz adres firmy i wnoszenia opłat. Dowód zarejestrowania należy przechowywać w miejscu pracy".

Źródło: https://rtv.poczta-polska.pl

Wnoszenie opłat

Opłatę abonamentową wnosi się do 25. dnia miesiąca, za który jest ona należna. Za każdą parę odbiorników (radiofoniczny i telewizyjny) wnosi się jedną opłatę ujednoliconą, tzw. radiowo-telewizyjną. Natomiast gdy liczba odbiorników radiofonicznych przewyższa liczbę odbiorników telewizyjnych, wówczas za odbiorniki radiofoniczne przewyższające liczbę odbiorników telewizyjnych wnosi się opłatę za używanie odbiornika radiofonicznego. Przykładowo załóżmy, że w firmie jest 6 radioodbiorników i 3 telewizory (wszystkie zarejestrowane przez przedsiębiorcę). Wówczas należy opłacać 3 abonamenty radiowo-telewizyjne i 3 radiofoniczne.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Stawki abonamentu w 2015 r.
OKRES RADIO TELEWIZOR BĄDŹ RADIO i TELEWIZOR

za 1 miesiąc

6,50 zł

21,50 zł

za 2 miesiące*

12,60 zł

41,70 zł

za 3 miesiące*

18,70 zł

61,90 zł

za 6 miesięcy*

37,05 zł 122,55 zł

za rok*

70,20 zł 232,20 zł
* po uwzględnieniu zniżek za wniesienie opłaty abonamentowej z góry.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204)

www.AutowFirmie.pl - Opłaty za firmowe samochody:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60