auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014

Jak opłacać podatek od środków transportowych?

Przedsiębiorca zamierza nabyć samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. W jaki sposób się go reguluje? Kto określa wysokość zobowiązania podatkowego?

W zakresie podatku od środków transportowych zobowiązanie powstaje wraz z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy zostanie zarejestrowany na terytorium RP. Natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego, aktualizacja zobowiązania ma miejsce od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Podmiot będący zobowiązany do opłacania podatku corocznie w terminie do 15 lutego, składa właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Natomiast w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstanie po tej dacie, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.


Wzór deklaracji DT-1/A dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Inne druki.


Należny podatek reguluje się bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy. Płatny jest on w zasadzie w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Zaś w przypadku, gdyby powstał on:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zasadniczo właściwość organu podatkowego ustala się na podstawie miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że aktualnie istnieje możliwość złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Deklaracja ta może zostać podpisana:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź
     
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednakże trzeba mieć na uwadze, iż do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezbędna jest uchwała rady gminy. Stanowi tak art. 9 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

www.AutowFirmie.pl - Opłaty za firmowe samochody:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60