auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013

Opłata za wprowadzanie gazów i pyłów ze spalania paliwa w autach

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy samochody firmowe. Wiemy, że w takim przypadku należy uiszczać za nie opłaty środowiskowe. Kiedy mija termin na ich uregulowanie?

Opłaty za korzystanie ze środowiska reguluje się nie tylko z tytułu wykorzystywania samochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opłaty te uiszcza się za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

  • ze spalania paliw w kotłach,
    
  • z procesów technologicznych, np.: malowania, lakierowania, spawania, obróbki drewna, galwanizacji, wyrobu masy bitumicznej, wędzenia,
    
  • ze spalania paliw przez środki transportu,
    
  • z przeładunku benzyn silnikowych;

2) wprowadzanie do wód lub do ziemi:

  • ścieków pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne,
    
  • wód chłodniczych,
    
  • wód pochodzących z chowu i hodowli ryb,
    
  • wód zasolonych;

3) pobór wód, podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych;

4) składowanie odpadów.

W kwestii regulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska z początkiem br. zaszły znaczne zmiany. Obecnie należności te rozlicza się raz do roku, a nie jak wcześniej dwa razy do roku. Oznacza to, że nie ma już obowiązku składania rozliczeń półrocznych. Czytelnicy zobowiązani więc będą dokonać rozliczeń za cały 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. Ponadto w tym samym terminie trzeba będzie przekazać do marszałka województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości należnych opłat. Co istotne, nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Jednakże w takim przypadku nadal należy złożyć wykazy.


31 marca 2014 r. - termin rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r.


Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż do ponoszenia opłat zobowiązany jest przedsiębiorca, na którego wystawione są faktury za benzynę, gaz, olej napędowy, gaz propan butan czy biodiesel. Oznacza to, że nawet jeżeli w ramach prowadzonej działalności wykorzystywany jest samochód prywatny, ale faktury za paliwo wystawiane są na firmę, to z tego obowiązku trzeba się wywiązać.

Należną opłatę oblicza się samodzielnie. Można także skorzystać z usług świadczonych w tym zakresie przez firmy specjalizujące się w naliczaniu opłat środowiskowych. Wyliczoną opłatę należy wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń, które przekazuje się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Przy czym przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu.

www.AutowFirmie.pl - Opłaty za firmowe samochody:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60