auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Przeliczenie 20.000 euro przy ubezpieczeniu AC samochodu

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2017 r. ujmuję koszty z zastosowaniem metody uproszczonej. W dniu 10 sierpnia 2017 r. zawarłem umowę ubezpieczenia AC samochodu osobowego uznanego w firmie za środek trwały. Jaki kurs waluty obcej należy zastosować do przeliczenia równowartości 20.000 euro: z dnia zawarcia polisy ubezpieczeniowej, czy z dnia poprzedzającego ten dzień?

Ustawa o pdof przewiduje ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów składek z tytułu ubezpieczenia AC samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Składki te są kosztem podatkowym tylko w wysokości nieprzekraczającej części składki ubezpieczeniowej ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia. Stanowi o tym art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof. Równowartość 20.000 euro przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych przeliczają według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Kursem właściwym do przeliczenia 20.000 euro będzie więc kurs sprzedaży walut obcych ogłoszony przez NBP w dniu zawarcia polisy ubezpieczeniowej, a nie kurs ogłoszony w dniu poprzedzającym ten dzień.

Zatem w zaprezentowanym przypadku do przeliczenia równowartości 20.000 euro, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof, powinien być zastosowany kurs sprzedaży euro ogłoszony przez NBP z dnia 10 sierpnia 2017 r. Ze względu na to, że koszty w podatkowej księdze Czytelnik ewidencjonuje metodą uproszczoną, omawiany wydatek na ubezpieczenie powinien być ujęty pod datą zawarcia polisy ubezpieczeniowej, czyli 10 sierpnia 2017 r.

www.AutowFirmie.pl - Opłaty za firmowe samochody:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60