auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017

Kary nakładane na kierowców i właścicieli pojazdów w ramach systemu viaTOLL

Prowadzę działalność, w ramach której wykorzystuję samochody ciężarowe. Wyposażone one zostały w urządzenia pokładowe viaBOX. Kto zobowiązany jest do zapłaty kar w razie wykrycia nieprawidłowości w regulowaniu opłat za przejazd?

Kary nakładane na kierowców i właścicieli pojazdów w ramach systemu viaTOLL
rys. Kary nakładane na kierowców i właścicieli pojazdów w ramach systemu viaTOLL

System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Obejmuje on również autobusy niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. W przypadku naruszenia obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd, użytkownik systemu podlega karze administracyjnej.

W myśl obowiązujących przepisów odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej ponosi właściciel lub posiadacz pojazdu. Jednocześnie obowiązuje zasada, zgodnie z którą na tego samego adresata sankcji nie może być nałożona więcej niż jedna kara za poszczególne naruszenie dotyczące danego pojazdu stwierdzone w ciągu doby.

Uprawnienia do kontroli w zakresie prawidłowości regulowania opłat posiadają inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Specjalne stacje kontrolne (stałe oraz przenośne) są wyposażone w urządzenia, które pozwalają na sprawdzenie, czy pojazdy mają zainstalowane urządzenia viaBOX oraz czy są one prawidłowo zainstalowane. Dodatkowo mogą także sprawdzać płatności za przejazd.

Co ważne, każdy użytkownik, na którego zostanie nałożona kara, może się od niej odwołać do GITD w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli w wyniku postępowania GITD stwierdzi, że kara została nałożona na użytkownika niezgodnie z prawem, wówczas ją uchyla.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie operatora systemu viaTOLL (www.viatoll.pl): "Formalne odwołanie się od nałożonej kary administracyjnej jest jedynym sposobem wnioskowania o uchylenie decyzji. Ostateczna decyzja jest wydawana przez organ kontrolny po przeanalizowaniu wszystkich materiałów związanych ze sprawą".

Wysokość kar, które mogą zostać nałożone na użytkownika systemu viaTOLL:
Przewinienie Kary nakładane na kierowców i właścicieli pojazdów w ramach systemu viaTOLL Kary nakładane na kierowców i właścicieli pojazdów w ramach systemu viaTOLL Adresat sankcji (osoba podlegająca karze)
naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej 500 zł  1.500 zł  Właściciel/posiadacz pojazdu
wprowadzenie do urządzenia nieprawidłowych danych o kategorii pojazdu 250 zł  750 zł  Kierowca
używanie urządzenia pokładowego viaBOX niezgodnie z przeznaczeniem 250 zł  750 zł  Właściciel/posiadacz pojazdu
* - samochód osobowy z przyczepą, gdzie łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu przekracza 3,5 t
** - pozostałe pojazdy podlegające obowiązkowi opłaty elektronicznej (w tym pojazdy samochodowe nieprzekraczające dmc 3,5 t, które nie są samochodami osobowymi np. samochody dostawcze lub osobowe z tzw. "kratką", których łączna dopuszczalna masa całkowita po podłączeniu przyczepy przekracza 3,5 t)

Źródło: www.viatoll.pl

www.AutowFirmie.pl - Opłaty za firmowe samochody:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60