auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Zaległa opłata środowiskowa

W tym roku po raz pierwszy dokonaliśmy rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W latach ubiegłych (2013-2015) tego nie robiliśmy, a firmę w tym czasie prowadziliśmy i cały czas korzystaliśmy ze służbowych samochodów. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1085249)

W przypadku nieuiszczenia w terminie opłat z tytułu korzystania ze środowiska powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Opłaty środowiskowe przedawniają się po 5 latach.

Zatem uczestnicy forum powinni dokonać wyliczenia zaległych opłat środowiskowych, doliczyć do nich odsetki od zaległości i wpłacić na właściwy rachunek bankowy. Odsetki podatkowe nalicza się według wzoru:

Kz × L × O = On = Opz
365

gdzie:

Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczba dni w roku,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.

Obliczoną kwotę odsetek zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 gr pomija się, a końcówkę wynoszącą 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Odsetki za zwłokę trzeba wpłacić bez wezwania. W sytuacji gdy dokonana wpłata nie pokryje kwoty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, wpłata zaliczona zostanie proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości do kwoty odsetek za zwłokę.

Uczestnicy forum dokonując rozliczeń zaległych opłat muszą pamiętać, aby każdorazowo zastosować stawki obowiązujące w okresie rozliczanym:


Kalkulator opłat środowiskowych z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania przez środki transportu dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

 

Przykład wyliczenia zaległej opłaty środowiskowej za 2015 r.
Okres: rok 2015
Rodzaj silnika: Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5
Rodzaj paliwa: benzyna silnikowa
Ilość spalonego paliwa: 40.000 l
Ilość spalonego paliwa w Mg: 30.2 Mg
Stawka jednostkowa: 7,08 zł/Mg
Opłata: 213,82 zł
Odsetki od opłaty zaległej: 16,91 zł
Podsumowanie:
Łączna opłata środowiskowa: 213,82 zł
Suma odsetek od opłat zaległych: 16,91 zł
Odsetki po zaokrągleniu: 17,00 zł
Do zapłaty: 230,82 zł*
* Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. W przypadku opłat za lata 2012 i wcześniejsze kwota zwolnienia wynosiła 400 zł za półrocze.

www.AutowFirmie.pl - Opłaty za firmowe samochody:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60