auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016

Odpowiedzialność sprzedawcy za wadę ukrytą rzeczy

Wraz ze wspólnikiem prowadzimy komis motoryzacyjny i serwis samochodowy. W stosowanej przez nas umowie sprzedaży znajduje się zapis, że nabywca zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, a jeżeli pojazd posiada usterki lub wymaga napraw, wpisujemy to w umowie. Jeden z nabywców będący konsumentem żąda od nas zwrotu gotówki, gdyż twierdzi, że tydzień po zakupie w samochodzie ujawniła się poważna wada silnika, którą ukryliśmy. Nic nie wiedzieliśmy o wadzie. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

Czytelnicy, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, jako przedsiębiorcy ponoszą wobec nabywcy odpowiedzialność na zasadzie rękojmi. Odpowiedzialność ta ma charakter ustawowy i jest odpowiedzialnością za wadę towaru. Zgodnie bowiem z art. 556 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Jest to odpowiedzialność z rękojmi.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi można, co prawda, ograniczyć lub wyłączyć, choć nie dotyczy to w zasadzie umów zawieranych z konsumentami. W tym celu konieczne jest jednak wpisanie w umowie sprzedaży zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Co więcej, wyłączenie odpowiedzialności z rękojmi nie dotyczy także sytuacji, gdy sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym (art. 558 § 2 K.c.). Zatem nabywca, który kupił samochód od Czytelników, może realizować swoje uprawnienia z rękojmi. Samo oświadczenie w umowie, iż nabywca zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego uwag, nie jest wystarczające do uwolnienia się od odpowiedzialności z rękojmi. Wprawdzie z art. 557 § 1 K.c. wynika, iż sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, jednak wykazanie tej okoliczności ciąży na sprzedawcy. Najłatwiej udowodnić ją wpisując do umowy wady pojazdu (np. awaria silnika wymagająca jego wymiany).

Fakt, iż Czytelnik nabył rzecz używaną oraz że w momencie sprzedaży była ona sprawna, także nie zwalnia Czytelników z odpowiedzialności, zwłaszcza jeżeli wada silnika ujawniła się niedługo po sprzedaży. Sprzedawca jest bowiem odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.

Poważna wada silnika uniemożliwiająca jego użytkowanie może mieć charakter wady istotnej, uzasadniającej odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu gotówki na podstawie art. 560 § 1 K.c. Jednak sprzedawca, pomimo złożonego oświadczenia o odstąpieniu, może niezwłocznie wadę usunąć lub wymienić wadliwą rzecz (silnik bądź jego części) robiąc to na swój koszt. Jeżeli zatem wada nie powstała z winy nabywcy, np. wskutek ingerencji w silniku, Czytelnicy, aby uniknąć sporu w sądzie, powinni w porozumieniu z nabywcą naprawić silnik lub wymienić wadliwe części. Ewentualnie mogą negocjować na temat obniżenia ceny.

www.AutowFirmie.pl - Opłaty za firmowe samochody:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60