auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016

Pojazdy zwolnione z podatku od środków transportowych w deklaracji DT-1

Składam deklarację na podatek od środków transportowych. Jeden z moich pojazdów jest zwolniony z opodatkowania. Czy to oznacza, że nie muszę go wykazywać w części D deklaracji DT-1? Nadmieniam, że zwolnienie to przysługuje nam na podstawie uchwały rady gminy. W latach poprzednich opłacaliśmy podatek transportowy za ten pojazd.

Pojazdy zwolnione z podatku od środków transportowych w deklaracji DT-1
rys. Pojazdy zwolnione z podatku od środków transportowych w deklaracji DT-1

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) ustawodawca zwolnił z obowiązku w zakresie podatku od środków transportowych:

  • pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
     
  • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
     
  • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Ponadto rady gmin mogą wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wcześniej wymienione, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeśli zaś chodzi o wypełnienie części D deklaracji DT-1, to Czytelnik uwidacznia w tym miejscu wyłącznie te pojazdy, od których zobowiązany jest odprowadzić podatek od środków transportowych. Natomiast nie należy wykazywać w niej pojazdów zwolnionych z tego podatku. Dotyczy to pojazdów zwolnionych zarówno z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak i w drodze uchwały rady gminy. W tym miejscu należy wykazać odrębnie liczbę środków transportowych danego rodzaju zgodnie z tytułem danego wiersza, a nie liczbę zespołów pojazdów, czy liczbę wszystkich środków transportowych wchodzących w skład zespołu pojazdów.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy formularz deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1 oraz załącznika do deklaracji - DT-1/A. Określone one zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025). Co ważne, deklaracje na formularzach obowiązujących w 2015 r. mogą być nadal składane do dnia 31 grudnia 2016 r. Nie dotyczy to deklaracji za środki transportowe będące autobusami.

Należy przypomnieć, że istnieje możliwość złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl. Jest to możliwe, o ile rada gminy w formie uchwały przewidziała taką ewentualność.

Deklaracja DT-1 (fragment)

DT-1

www.AutowFirmie.pl - Opłaty za firmowe samochody:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60