auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017

Leasing samochodu osobowego od zagranicznej firmy a podatek u źródła

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Leasingodawcą jest oddział niemieckiej spółki (zakład zagraniczny) znajdujący się w Polsce (nie jest to podmiot powiązany ze spółką). Jakie dokumenty spółka powinna uzyskać od firmy leasingowej, aby zwolnić się z obowiązku poboru podatku u źródła od należności wypłacanych tej firmie?

Jeśli w przedmiotowej sprawie spółka uzyska od zagranicznego leasingodawcy certyfikat rezydencji oraz pisemne oświadczenie, że wypłacane należności są związane z działalnością położonego w Polsce zakładu, to spółka nie będzie zobowiązana do poboru podatku u źródła od należności wypłaconych z tytułu ww. umowy leasingu.

Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, w przypadku uzyskania na terytorium Polski przez podatników zagranicznych (nierezydentów) przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, ustala się podatek dochodowy w wysokości 20% przychodów (tzw. podatek u źródła). Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Przepisy prawne Treści umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Jak wspominaliśmy na łamach naszego czasopisma, według organów podatkowych, urządzeniem przemysłowym, o którym mowa powyżej, jest również samochód. Z tego względu należności wypłacane podmiotowi zagranicznemu (nierezydentowi) z tytułu używania/prawa do użytkowania samochodu podlegają generalnie opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Więcej przeczytasz w Na ten temat pisaliśmy
w Biuletynie Informacyjnym nr 33 z 20.11.2017 r.
na str. 10-15

Do poboru podatku u źródła jest generalnie zobowiązany polski podmiot wypłacający ww. należności. Może on zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobrać podatku zgodnie z taką umową - pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (zob. art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP).

wykrzyknik Obowiązek poboru podatku u źródła może nie wystąpić w odniesieniu do należności z tytułu używania/prawa do użytkowania samochodu, wypłacanych na rzecz podatnika zagranicznego, prowadzącego działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, po spełnieniu określonych wymogów.

Tak będzie pod warunkiem, że polski podmiot uzyska od podatnika zagranicznego (zob. art. 26 ust. 1d ustawy o PDOP):

  • certyfikat rezydencji podatkowej (tj. zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika), oraz
     
  • pisemne oświadczenie, że wypłacane należności są związane z działalnością położonego w Polsce zakładu.

Jeśli w sytuacji, o której mowa w pytaniu, spółka z o.o. uzyska ww. dokumenty, to nie będzie musiała pobierać podatku u źródła od należności wypłaconych z tytułu zawartej umowy leasingu.

Dodajmy, że brak obowiązku poboru podatku u źródła nie zwalnia spółki z obowiązku sporządzenia informacji IFT-2R, tj. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zob. art. 26 ust. 3d ustawy o PDOP).

Aktywne druki i formularze Wzór informacji IFT-2R
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

Potwierdza to również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 stycznia 2017 r., nr 0461-ITPB3.4510.712.2016.1.JG, w której organ podatkowy stwierdził:

"(...) Spółka nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do należności leasingowych wypłacanych firmie niemieckiej działającej poprzez Oddział w Polsce, natomiast będzie na niej spoczywał obowiązek złożenia informacji o wysokości pobranego podatku u źródła na formularzu IFT-2R (...)."

Dodajmy, że informację IFT-2R należy przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu generalnie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym (zob. art. 26 ust. 3 i 3d ustawy o PDOP).

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60